Strona główna » Projekt » Edycje » Inedita - tom IV: Jakub Górski, De generibus dicendi - Strona 4
Inedita - tom IV: Jakub Górski, De generibus dicendi - Strona 4 PDF Drukuj

Iacobus Gorski

adolescenti studioso salutem plurimam

 

   Quod in eo libro, quem de Periodis et numeris oratoriis inscriptum superiori anno edidi, testatus sum, adolescens optime, nihil meum in illis praeceptis esse, praeter ordinem, in quem redacta sunt et eum laborem, quo ex multis diversisque et locis, et libris, ea praecepta in unum contulimus librum: idem in hoc, quem nunc edimus, testatum esse volumus omnia, quae hic leges, ex optimis auctoribus desumpta sunt, quorum nomina haec sunt: M.T. Cicero, M. Fabius Quintilianus, Iacobus Strebaeus, Ioannes Sturmius, M. Antonius Maioragius, Coelius Curio. Quid autem ab aliquo eorum desumptum sit, quid nos huic doctrinae lucis attulimus, facile inter legendum agnosces. Equidem dedi operam, ut loci eorum ipsorum, quorum nomina recensui auctorum difficiliores, ita illustrarentur, ut a tyronibus etiam huius doctrinae facile intelligi possint. Quod cum locos Ciceronis, quibus hic utimur, cum nostra illa explicatione contuleris, verum esse deprehendes.

   Vale, adolescens optime, et nostros labores conatusque in tuis studiis iuvandis grato accipe animo, vel hoc unum praemium vigiliis sit nostris.

 

 

Jakub Górski

pozdrawia chętnego do nauki młodzieńca

 

   W książce na temat okresów i miar retorycznych, którą wydałem w zeszłym roku, oświadczyłem, szlachetny młodzieńcze, że te wskazówki nie są mego autorstwa; ja jedynie nadałem im określony porządek i zebrałem je z wielu różnych miejsc i dzieł, komponując jedną księgę. Podobnie jest z książką, którą teraz wydajemy – pragnę oświadczyć, że wszystko, co tu czytasz, zostało zaczerpnięte z dzieł najwybitniejszych autorów, a mianowicie: Marka Tulliusza Cycerona, Marka Fabiusza Kwintyliana, Jakuba Strebaeusa, Johannesa Sturma, Marka Antoniusza Maioragiusa, Celiusza Kuriona. Co zostało wzięte od któregoś z nich, a gdzie my rzuciliśmy nieco światła w tym wykładzie, łatwo poznasz w trakcie lektury. Starałem się bowiem objaśnić trudniejsze miejsca z autorów, których imiona przytoczyłem, aby mogli je zrozumieć także nowicjusze w tej dziedzinie. Przekonasz się, że to prawda, kiedy zestawisz miejsca z Cycerona, którymi się tu posługujemy, z naszymi wyjaśnieniami.

   Bądź zdrów, szlachetny młodzieńcze! Przyjmij wdzięcznym sercem nasze trudy i starania we wspieraniu twoich studiów; niech to będzie nagrodą za nasze bezsenne noce.

  
 
Odsłon: 483416