Strona główna » Tematy badawcze
TEMATY BADAWCZE PDF Drukuj

 

I. Humanizm – pojęcie i jego historyczne przemiany

II. Humanitas (paideia). Antropologia humanistyczna w kontekstach ideowych i filozoficznych

III. Etos humanistyczny

IV. Humanitas a christianitas w kulturze polskiej

V. Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego. Ateny i Rzym w perspektywach imitacyjnej i emulacyjnej

VI. Klasycyzm jako ideał estetyczny i doktryna retoryczno-literacka. Imitacja i emulacja, retoryka i poetyka, humanae litterae

VII. Twórca – dzieło – tekst jako przedmiot filologiczny

VIII. Wspólnoty: język – naród – społeczeństwo – państwo – Europa

IX. Człowiek wobec natury - humanizm wobec nauk przyrodniczych

Xa. Teorie języka i koncepcje języka inspirowane humanizmem

Xb. Pojęcia konotujące humanizm – studia semantyczne

XI. Inedita humanistyczne

XII. Polonika

 
 
Odsłon: 564508