Strona główna » Projekt » Tezy wyjściowe
TEZY WYJŚCIOWE PDF Drukuj

 

Humanizm nadał kulturze polskiej charakter europejski, lecz zarazem rzeźbił jej kształt narodowy:

 

  • Sytuował kulturę polską w przestrzeni europejskiej, wiązał ją trwale z tradycją antyczną kultur śródziemnomorskich i z tradycjami kultur zachodniej i środkowoeuropejskiej, sprzyjał ugruntowaniu formacji chrześcijańskiej.
  • Przeniesiony na grunt polski w wieku XV, przyswojony przez autorów XVI wieku w postaci charakteryzującej się cechami aktywizmu i woluntaryzmu, integrował kulturę polską epok dawnych, a od wieku XIX pozostawał jednym z konstytutywnych elementów tradycji narodowej.
  • W stuleciach XVIII i XIX konfrontował się z nowymi formacjami kulturowymi, oddziałując na kształt polskiego oświecenia i romantyzmu. Konfrontacja ta była szczególnie doniosła w skutkach w dobie romantyzmu.
  • Zachował żywotność i odrębny charakter aż do współczesności, co wyróżnia kulturę polską na tle europejskim.
  • Był elementem kształtującym metodologię polskich badań literaturoznawczych i kulturoznawczych, określając ich relacje wobec paradygmatu przyrodniczego.
 
 
Odsłon: 564506