Strona główna » Projekt
Projekt PDF Drukuj

 

Projekt HUMANIZM. IDEE, NURTY I PARADYGMATY HUMANISTYCZNE W KULTURZE POLSKIEJ jest projektem badawczym zamawianym (PBZ-MNiSW-03/II/2007), realizowanym w latach 2008–2011 przez zespół badaczy z uniwersytetów polskich i zagranicznych. Wykonawcą głównym projektu jest Uniwersytet Warszawski (Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales"), a za realizację poszczególnych zadań badawczych odpowiadają ich kierownicy – członkowie Komitetu Naukowego, działającego pod przewodnictwem prof. dr hab. Aliny Nowickiej-Jeżowej.

 

Zasadniczym celem projektu jest kompleksowe przedstawienie tradycji humanizmu polskiego, a więc tej części polskiego dziedzictwa kulturalnego, która powstając i rozwijając się w intelektualnym dialogu z centrami europejskiej myśli humanistycznej, wykształciła odrębną, własną postać i stała się nie tylko jednym z najwartościowszych osiągnięć dawnej polskiej kultury, ale także ważnym źródłem inspiracji dla współczesności.

 

Serwis niniejszy jest oficjalną witryną internetową projektu HUMANIZM. IDEE, NURTY I PARADYGMATY HUMANISTYCZNE W KULTURZE POLSKIEJ. Jego zadaniem jest prezentacja założeń i celów projektu, relacjonowanie aktualnych prac badawczych i organizacyjnych, umożliwienie wymiany poglądów i prowadzenia dyskusji, upowszechnianie wyników badań. Część zamieszczanych w serwisie materiałów dostępna jest wyłącznie dla bezpośrednich wykonawców projektu (po uprzednim zalogowaniu). Wszelkie uwagi i pytania dotyczące serwisu można kierować pod adresem jego redaktora, natomiast opinie i dyskusje związane z tematyką projektu można zamieszczać na łamach Forum.

 
 
Odsłon: 570006