Błąd
  • XML Parsing Error at 1:389. Error 9: Invalid character
PDF Drukuj

 

Dzia pierwszy:
Problematyka historyczno-kulturowa i historycznoliteracka

 

I. Humanizm ? pojcie, jego historyczne przemiany i odmiany.

II. Humanitas ? paideia. Antropologia humanistyczna w kontekstach ideowych i filozoficznych.

III. Etos humanistyczny.

IV. Humanitas a christianitas w kulturze polskiej.

V. Humanistyczne modele kultury nowoytnej wobec dziedzictwa staroytnego. Ateny i Rzym w perspektywach imitacyjnej i emulacyjnej.

VI. Klasycyzm jako idea estetyczny i doktryna retoryczno-literacka. Imitacja i emulacja, retoryka i poetyka, humanae litterae.

VII. Twrca ? dzieo ? tekst jako przedmiot filologiczny.

VIII. Wsplnoty: jzyk ? nard ? spoeczestwo ? pastwo ? Europa.

IX. Czowiek wobec natury ? humanizm wobec nauk przyrodniczych.

 

Dzia drugi:
Badania jzykoznawcze:
Humanizm w jzyku polskim. Teorie ? sowa ? pojcia

 

X 1. Teorie jzyka i koncepcje jzyka inspirowane humanizmem.

X 2. Pojcia konotujce humanizm ? studia semantyczne

 

Dzia trzeci:
Edycje rdowe

 

XI. Inedita humanistyczne

XII. Polonika

 
 
Odsłon: 431278