Strona główna » Projekt » Struktura badań
STRUKTURA BADAŃ PDF Drukuj

 

Dział pierwszy:
Problematyka historyczno-kulturowa i historycznoliteracka

 

I. Humanizm – pojęcie, jego historyczne przemiany i odmiany.

II. Humanitaspaideia. Antropologia humanistyczna w kontekstach ideowych i filozoficznych.

III. Etos humanistyczny.

IV. Humanitas a christianitas w kulturze polskiej.

V. Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego. Ateny i Rzym w perspektywach imitacyjnej i emulacyjnej.

VI. Klasycyzm jako ideał estetyczny i doktryna retoryczno-literacka. Imitacja i emulacja, retoryka i poetyka, humanae litterae.

VII. Twórca – dzieło – tekst jako przedmiot filologiczny.

VIII. Wspólnoty: język – naród – społeczeństwo – państwo – Europa.

IX. Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych.

 

Dział drugi:
Badania językoznawcze:
Humanizm w języku polskim. Teorie – słowa – pojęcia

 

X 1. Teorie języka i koncepcje języka inspirowane humanizmem.

X 2. Pojęcia konotujące humanizm – studia semantyczne

 

Dział trzeci:
Edycje źródłowe

 

XI. Inedita humanistyczne

XII. Polonika

 
 
Odsłon: 570008