Strona główna » Projekt » Edycje » Inedita - tom IV: Jakub Górski, De generibus dicendi - Strona 2
Inedita - tom IV: Jakub Górski, De generibus dicendi - Strona 2 PDF Drukuj

 

Spis treści

 

 

WSTĘP

 

Petrus Royzius Maureus / Piotr Roizjusz Maur

            Ad amplissimum virum Philippum Padnevium

            Do wielce szlachetnego Filipa Padniewskiego

Iacobus Gorski / Jakub Górski

            Praefatio in librum De generibus dicendi

            Przedmowa do księgi O rodzajach wymowy 

            Adolescenti studioso salutem plurimam 

            Pozdrowienie chętnego do nauki młodzieńca

Petrus Royzius Maureus / Piotr Roizjusz Maur

            In Iacobi Gorscii librum De generibus dicendi

            Na książkę Jakuba Górskiego O rodzajach wymowy

            [Huius fama libri...]

            [Gdy sława tej książki...]

            Ad Sarmatam

            Do Sarmaty

Stanislaus Varssewiczki / Stanisław Warszewicki

            [Mercibus innumeris dives mercator abundat...]

            [Tak jak bogaty kupiec na składzie różny ma towar...]

Albertus Vedrogowski / Wojciech Wędrogowski

            Candido lectori

            Do zacnego czytelnika

            Ad osorem

            Do zawistnika

Vinglerus Apollo Wratislaviensis / Apollo Wingler z Wrocławia

            [Adsis Palladiae grex huc studiose cohortis...]

            [Bywaj tu, z Pallas zastępu trzódko wiedzy spragniona...]

Mathias Plocensis / Maciej z Płocka

            Ad studiosam iuventutem

            Do żądnej wiedzy młodzieży

Benedictus Herbestus / Benedykt Herbest

           [Delectet populum, doceat, flectatque necesse est...]

            [Przyjemność ma dawać ludowi, uczyć, go, zjednywać...]

Mathias Leopolitanus / Maciej ze Lwówka

            Hendecasyllabi

            Jedenastozgłoskowce 

Casparus Pridman Glogoviensis / Kaspar Pridman z Głogowa

            Govrskio~ ejk konivdo~...

            Eiusdem Latina

            Toż po łacinie

Martinus Glicinius Pilsnensis / Marcin Glicjusz z Pilzna

            [Quos recipit numeros oratio quaeque Latina...]

            [Członów języka i łacińskiej mowy...]

Andreas Gostinius / Andrzej Gostyński

            In eundem librum

            Na tę samą książkę

Andreas Tricesius / Andrzej Trzecieski

            Studiosae iuventuti

            Do młodzieży spragnionej wiedzy 

 

Iacobus Gorski / Jakub Górski

DE GENERIBUS DICENDI

O RODZAJACH WYMOWY

 

Marcellus Palingenius / Marcellus Palingeniusz

            Versus contra obtrectatores

            Wiersz przeciwko oszczercom 

 

KOMENTARZE

            Komentarz edytorski

            I. Wykaz znaków i skrótów

            II. Opis źródeł

            III. Zasady wydania

            IV. Zasady transkrypcji

            V. Aparat krytyczny

            Objaśnienia

            Słownik terminów retorycznych

            Indeks osób i postaci 
 
Odsłon: 483425