Konkluzje PDF Drukuj

 

 

 

Humanizm i filologia

 

Adam Karpiński, Słowo wstępne do tomu 

Juliusz Domański, Filologia a humanizm

Janusz Gruchała, Polska renesansowa filologia humanistyczna. Filologowie polscy czasów renesansu wobec problemu tekstu i języka

Jerzy Mańkowski, Jan Kochanowski - filolog (ustalenia, pytania, perspektywy)

Joanna Krauze-Karpińska, Polscy drukarze wieku XVI a filologia humanistyczna

Barbara Milewska-Waźbińska, Filologia praktyczna i kultura łacińska XVII wieku

Magdalena Piskała, Humanistyczna edukacja i humanistyczne szkolnictwo w XVI i XVII wieku w Polsce

Radosław Grześkowiak, Humanitas w translacji. Staropolskie przekłady pisarzy antycznych na przełomie XVI i XVII w.

Tomasz Chachulski, O humanistycznej świadomości filologicznej w dobie Oświecenia

Maria Prussak, Norma i tożsamość. Spór klasyków z romantykami w kontekście tradycji filologicznej

Grażyna Borkowska, Humanizm pozytywistów. Duch i litera

Mieczysław Mejor, Początki nowoczesnej filologii w Polsce (1884-1918)

Paweł Dybel, Tradycja filologiczna a ewolucja pojęcia interpretacji w hermeneutyce XX wieku

Adam Karpiński, Edytorstwo i krytyka tekstu u progu XXI wieku. Kontynuacje i wyzwania. Dzieło jako przedmiot filologiczny

 
 
Odsłon: 570010