Konkluzje PDF Drukuj

 

 

 

Humanizm w języku polskim. Teorie - słowa - pojęcia

 

Małgorzata Ciunovič, Słowo człowiek  i leksemy pokrewne w historii języka polskiego

Jagoda Rodzoch-Malek, Pojęcie świętości w dziejach języka polskiego

Aleksandra Jankowska, Wolność i słowa pokrewne w historii języka polskiego

Krzysztof Waśkowski, Niepodległość człowieka i niepodległość kraju w dziejach polszczyzny

Anna Mróz, „Niech prawo zawsze znaczy prawo, a sprawiedliwość - sprawiedliwość" - leksyka związana ze sprawiedliwością i prawem w historii języka polskiego

Renata Grzegorczykowa, Agnieszka Piotrowska, Kształtowanie się pojęcia godności w dziejach polszczyzny

Radosław Pawelec, Żywoty ludzi poczciwych, skarbu cnoty strzegących - słowa cześć i cnota w dawnym języku polskim

Magdalena Pastuchowa, „Nie miłować ciężko" - dzieje polskiego słownictwa związanego z miłością

Kinga Knapik, „O rzeczy ze wszystkich na świecie najlepiej podzielonej" - rozum w historii języka polskiego

Radosław Pawelec, Piękny i jego towarzysze w kształtowaniu humanistycznej wrażliwości estetycznej

Radosław Pawelec, Iskry bogów i życie człowieka - semantyka radości i wartości związane ze słowem życie w historii polszczyzny

Barbara Otwinowska, Humanistyczna myśl o języku w Polsce (do przełomu oświeceniowego)

Anna Pajdzińska, Humanistyczne teorie języka w Polsce w XIX i XX wieku

 
 
Odsłon: 557534