Strona główna » Tematy badawcze » XII. Polonika » Przedmiot, zakres i cel badań
Przedmiot, zakres i cel badań PDF Drukuj

 

POLONIKA

(kierownik: dr hab. Dariusz Chemperek)

 

Przewidziane są edycje krytyczne sześciu unikatowych rękopisów i druków polskich, spoczywających w archiwach i bibliotekach zagranicznych. Zostanie opublikowany rejestr poloników z XVI – XVII wieku, znajdujących się w bibliotekach i archiwach Republiki Czeskiej oraz – analogicznie – rejestr polskich starodruków będacych w Archiwum Narodowym Szwecji (Skoklostersamlingen). Planowana jest edycja wybranych poloników – unikatów ze zbiorów Archiwum Narodowego Szwecji (Skoklostersamlingen), dokumentujących inkarnacje idei humanizmu w kulturze popularnej XVII wieku. Przewidywana jest edycja krytyczna dwóch poloników – unikatów z d. Biblioteki im. Ossolińskich (dziś im. W. Stefanyka) we Lwowie, prezentujacych różne formy dialogu polskiego humanizmu XVII wieku z Orientem i prawosławiem.

 
 
Odsłon: 570003