Strona główna » Tematy badawcze » VI. Klasycyzm » Przedmiot, zakres i cel badań
Przedmiot, zakres i cel badań PDF Drukuj

 

VI. Klasycyzm jako ideał estetyczny i doktryna retoryczno-literacka.
Imitacja i emulacja, retoryka i poetyka, humanae litterae

(kierownik: dr hab. Katarzyna Meller)

 

Podstawowe zagadnienia badawcze (tu tymczasem uporządkowane diachronicznie i problemowo):

 

Teresa Kostkiewiczowa: Klasycyzm – dzieje koncepcji i badań w humanistyce polskiej. Wprowadzenie do problemu

 
Część I: Renesans – barok – oświecenie

 

A. Klasyczny trójpodział:

Elwira Buszewicz: Liryka renesansu i baroku
Roman Krzywy: Klasycyzm w polskiej epice od czasów renesansu po oświecenie
Barbara Judkowiak: Klasycyzm w polskim dramacie od czasów renesansu po oświecenie

B. Zbliżenia:

Radosław Grześkowiak: Kochanowski jako klasycysta i jako klasyk. Rzecz czarnoleska jako rzecz pospolita poetów początku baroku
Monika Szczot: Foricoenia Jana Kochanowskiego - w kręgu gatunkowej i tematycznej varietas.
Katarzyna Meller:  Dylematy estetyczne w kręgu XVI- i XVII-wiecznych sporów wyznaniowych.
Agnieszka Borysowska: Poezja Inesa i jego miejsce w naszej literaturze XVII wieku
Dariusz Chemperek: Klasycyzm w drugiej połowie XVII wieku.
Maciej Parkitny:  Klasycyzm XVIII wieku. 
J. T. Pokrzywniak: Ignacy Krasicki o klasykach i klasycyzmie.

 

Część II: Klasycyzmy wieku XIX i narodziny nowoczesności

 

Marek Stanisz: „Klasyczność” i klasycy w literaturze polskiej XIX wieku. Przegląd stanowisk badawczych
Jerzy Borowczyk: Mickiewicz- „znawca” i „teoretyk” klasycyzmu; od poetyki do etosu (wybrane momenty w twórczości)
Zbigniew Przychodniak: Romantyków boje i potyczki z klasykami 
Elżbieta Nowicka: Dramat XIX wieku i klasycyzmy
Krzysztof Trybuś: Klasycyzm Norwida
Anna Jaworska: Klasycyzm jako ideał estetyczny i narzędzie objawiania się idei humanizmu w drugiej połowie XIX wieku w "Album Orbis" C. Norwida.
Maciej Junkiert: Klasycyzm jako konieczna hipoteza lektury greckich poematów
Słowackiego ("Lambro", "Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu").
Rolf Fieguth: Klasycyzm w Quidamie Cypriana Norwida.
Wiesław Ratajczak: Klasycyzm Felicjana Faleńskiego
Mateusz Bourkane: O klasycyzmie Stanisława Wyspiańskiego

 

Część III: Klasycyzm(y) dwudziestowieczny(e)

 

Piotr Śliwiński: Klasycyzm XX wieku wobec tradycji i nowoczesności
Agata Stankowska: Poezja polska wobec klasycyzmu europejskiego Eliot, akmeiści, poeci francuscy)
Beata Przymuszała: Staff, Skamander, Iwaszkiewicz.
Agata Stankowska: Metamorfozy Miłosza.
Marcin Jaworski: Klasycyzm w PRL – forma oporu czy składnik rezerwatu?
Marcin Jaworski: Manifesty, projekty, dyskusje (Rymkiewicz, Przybylski, Barańczak).
Beata Przymuszała: Lekcja Herberta.
Piotr Śliwiński: Klasycyzm ponowoczesny.

 

Część IV: Profile epok – widziane z oddali

 

Luigi Marinelli:  Klasycyzm polski w perspektywie europejskiej – do końca XVIII w.
Rolf Fieguth:  Klasycyzm polski w perspektywie europejskiej – wiek XIX  (zarys problemu)  
Maria Delaperrière:  Klasycyzm polski w perspektywie europejskiej – wiek XX i XXI 

Kompozycja i zawartość tomu monograficznego wyłoni się – mamy nadzieję – w toku dyskusji podczas konferencji.

 
 
Odsłon: 538127