Zespół badawczy PDF Drukuj

 

Dr Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Elwira Buszewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Agnieszka Borysowska (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Justyna Dąbkowska-Kujko (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Robert Cieślak, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Anna Kapuścińska (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Jacek Kochanowski (Uniwersytet Warszawski)

Dr Roman Krzywy (Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Estera Lasocińska (Instytut Badań Literackich PAN)

Dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska, prof. nadzw. UW (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Stanisław Obirek, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Grzegorz Raubo  (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. Marek Skwara, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Mgr Hanna Szabelska (Kraków)

Dr Ewa Szczepan (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Dariusz Śnieżko, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Artur Trudzik (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Piotr Urbański, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński) - kierownik zadania

 

 
 
Odsłon: 557447