Strona główna » Projekt » Recenzje » Recenzje i omówienia
Recenzje i omówienia PDF Drukuj
PROJEKT

 

K. Glińska, Projekt badawczy "Humanizm polski" - na półmetku, "Ruch Literacki" 2010, nr. 3, s. 347-353.

 

Agnieszka Kijewska,  Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, "Pamiętnik Literacki" 2013, z. 1, s. 237-246.

Jerzy Starnawski, Uwagi na temat publikacji "Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej", "Pamiętnik Literacki" 2013, z. 1, s. 247-257.

 

 

 

POLONIKA

 

A. Znajomski, Polonika ze zbiorów Zamku Skokloster. Katalog, oprac. M. Eder, przy współpracy E. Westin Berg, red. D. Chemperek, Warszawa 2008, „Studia Źródłoznawcze” [w druku].

 

E. Różycki, Polonika ze zbiorów Zamku Skokloster. Katalog, oprac. M. Eder, przy współpracy E. Westin Berg, red. D. Chemperek, Warszawa 2008, „Studia Bibliologiczne” [w druku].

 

N. Rezmer-Mrówczyńska,  Mikołaj Mieleszko, „Emblematy”, wydali i opracowali Radosław Grześkowiak i Jakub Niedźwiedź, redakcja naukowa tomu Dariusz Chemperek, Warszawa 2010, Wydawnictwo Neriton, „Emblematica. An Interdisciplinary Journal for Emblem Studies”, New York [w druku].

 

P. Makolągwa, Mikołaj Mieleszko, „Emblematy”, wydali i opracowali Radosław Grześkowiak i Jakub Niedźwiedź, redakcja naukowa tomu Dariusz Chemperek, Warszawa 2010, Wydawnictwo Neriton, „Terminus” 2011, z. 1 [w druku].

 

INEDITA

 

G. Czaradzki, Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej, wydali i opracowali R. Mazurkiewicz i E. Buszewicz, red. naukowa A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa, Neriton, 2009 ("Inedita" t. I).

- [rec.] Viviana Nosilia, "Europa Orientalis" XXVIII (2009), s. 421-423.

- [rec.] Maciej Włodarski, "Ruch Literacki" 2009, z. 4-5, s. 421-422.

- Mirosław Lenart, Świadectwo twórczości Jacopa Sannazara w literaturze staropolskiej, "Pamiętnik Literacki" 2011, z. 4, s. 243–248.

 

J. Gawiński, Pieśni, wydał D. Chemperek, red. naukowa R. Mazurkiewicz, Warszawa 2009 ("Inedita" t. II).

- [rec.] Piotr Borek, Jan Gawiński, "Pieśni", "Terminus" 12 (2010), z. 1, s. 205-210.

 

A. Wolan, De libertate politica sive civili libellus lectu non indignus. O wolności politycznej albo ślacheckiej książka godna ku czytaniu (tłumaczenie Stanisława Dubingowicza), wyd. M. Eder i R. Mazurkiewicz, red. naukowa W. Uruszczak, Warszawa, Neriton, 2010 ("Inedita" t. III).

- [rec.] Eglė Patiejūnienė, Lenkiškasis Volano Laisvėsdebiutas. Andriaus Volano mirties 400-ąsias metines minint, "Senoji Lietuvos Literatura" 30 (2010), s. 329-344.

- [rec.] Maciej Ptaszyński, "Archiv für Reformationsgeschichte. Literaturbericht" 40 (2011), s. 131.

- [rec.] Jakub Niedźwiedź, Nowa edycja traktatu Andrzeja Wolana o wolności, „Terminus” 2011, z. 24, s. 149–156.

- [rec.] Władysław Roczniak, „Renaissance Quarterly”  65, nr 4 (Winter 2012), s. 1172–1173 (wyd. The University of Chicago Press on behalf of the Renaissance Society of America).

- [rec.] Kęstutis Daugirdas, "Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung" 62 (2013) H. 4, s. 707–708.

 
 
Odsłon: 557471