Strona główna » Konferencje » Humanitas – długie trwanie, przewartościowania, przemiany: Warszawa, 20–21 maja 2008
Humanitas – długie trwanie, przewartościowania, przemiany: Warszawa, 20–21 maja 2008 PDF Drukuj
  
Laboratorium
Humanizm polski – dziedzictwo i współczesność
w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych
„Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosić
do udziału w międzynarodowej konferencji

 

HUMANITAS – DŁUGIE TRWANIE, PRZEWARTOŚCIOWANIA, PRZEMIANY.

(ANTROPOLOGIA HUMANISTYCZNA
W KONTEKSTACH IDEOWYCH I FILOZOFICZNYCH)
  
w Warszawie w dniach 20–21 maja 2008 roku
w sali konferencyjnej
Instytutu Badań Interdyscyplinarnych
ul. Dobra 72
(obok Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego)

  


DZIEŃ PIERWSZY, 20 MAJA


9.00 – Otwarcie konferencji
przez Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Wojciecha Tygielskiego

 

SESJA I.
HUMANITAS RENESANSOWA. ŹRÓDŁA I INSPIRACJE

 

9.15-11.30

Juliusz Domański, Uniwersytet Warszawski
Paideia Platona i humanitas Cycerona. Perspektywa antropologiczna

Jerzy Axer, Uniwersytet Warszawski
Humanitas łacinników polskich

Nullo Minissi, Università di Napoli
Kochanowski e Orazio. „La traduzione non esiste”

Barbara Milewska-Waźbińska, Uniwersytet Warszawski
Humaniści i przyjaźń poza grób

D y s k u s j a

  
SESJA II.
HUMANITAS EPOK PORENESANSOWYCH

 

12.00-15.00

Alina Nowicka-Jeżowa, Uniwersytet Warszawski
Humanitas w kulturze polskiej XVI-XVII wieku. Trwanie, przewartościowania, przemiany

Marcin Cieński, Uniwersytet Wrocławski
Oświeceniowa humanitas: tradycja, modernizacja, nowe wartości

Michał Masłowski, Université de Paris-Sorbonne
Problematyka przełomu antropologicznego okresu romantyzmu

Rolf Fieguth, Université de Fribourg en Suisse
Humanitas w „Quidamie” Norwida

Ewa Paczoska, Uniwersytet Warszawski
Dekonstrukcje i integracje. Idea humanitas w nurtach antropologii modernizmu (1880-1918)

D y s k u s j a

  
SESJA III.
KONTEKSTY SPOŁECZNE, RELIGIJNE, POLITYCZNE.
ZBLIŻENIA I PRZEKROJE

 

16.00–19.00

Ewa Ihnatowicz, Uniwersytet Warszawski
Podróż jako droga ku humanitas

Kwiryna Ziemba, Uniwersytet Gdański
Humanitas obywatelska Jana Kochanowskiego

Maria Wichowa, Uniwersytet Łódzki
Humanitas w obszarze literatury użytkowej (na przykładzie pism o tematyce  pedagogicznej i rolniczej Jana Ostroroga)

Mirosław Lenart, Uniwersytet w Opolu
Miles Christianus. Od Skargi do Starowolskiego

Agnieszka Czechowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Humanitas-lectio-imitatio. Przypadek Wacława Potockiego

D y s k u s j a

 

DZIEŃ DRUGI, 21 MAJA
  
SESJA IV.
KONTEKSTY FILOZOFICZNE

 

9.00-13.15

Paweł Dybel, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wiek XX - czy kryzys idei humanitas?

Marina Ciccarini, Università Tor Vergata, Roma
Racjonalizm humanistyczny w kulturze XVII wieku:
O Janie Andrzeju Białobockim i środowisku socynian

Piotr Urbański, Uniwersytet Szczeciński
Wątki neostoickie w literaturze (i kulturze) polskiej

Justyna Dąbkowska-Kujko, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Justus Lipsjusz i początki europejskiego stoicyzmu w zwierciadle prozy polskie

Marta Kacprzak, Uniwersytet Warszawski
Polska kultura dawna wobec humanitas Erazma. Zarys problematyki

Marta Wojtkowska-Maksymik, Uniwersytet Warszawski
Renesansowa koncepcja godności ludzkiej i jej trwanie w kulturze polskiej

Maciej Eder, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Inspiracje (neo)platońskie w literaturze polskiej – prolegomena

Urszula Kowalczuk, Uniwersytet Warszawski
Refleksje epikurejskie w piśmiennictwie pozytywistów

D y s k u s j a

  
SESJA V.
HUMANITAS POLSKA W OCZACH EUROPY

 

14.30-15.45  –  Epoki dawne

Aleksander W. Lipatow, Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa,
Recepcja kultury i literatury polskiej w Europie Wschodniej. Od renesansu do wczesnego romantyzmu

Marek Tomaszewski, Université Charles de Gaulle, Lille III
Jak formować człowieka, by stał się republikaninem? Zarys typologii bohaterów polskich w powieści francuskiej XVIII wieku

Joerg Schulte, Universität Hamburg
Paflagońscy Henetowie. Powstanie mitu etnogenetycznego oraz jego recepcja w polskiej i niemieckiej historiografii humanistycznej od XVI do XVIII wieku

16.00-19.00  –  Wieki XIX i XX

Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholms Uniwersitet
Obraz polskiej humanitas w „Listach z Polski” szwedzkiej tłumaczki i dziennikarki Ellen Sofi Wester

Krystyna Kardyni-Pelikànova, Uniwersytet w Brnie
«Fama» contra «Kalliope». Zmagania z polską tożsamością narodową w czeskich ujęciach literatury polskiej (na wybranych przykładach)

István Molnár, Uniwersytet w Debreczynie
Humanitas na Węgrzech i w Europie Środkowo-Wschodniej. Obserwacje badaczy węgierskich  1970-2008

Karolina Pietras, Université de Paris-Sorbonne
Percepcja Solidarności we Francji i w Niemczech

D y s k u s j a  i  z a k o ń c z e n i e  k o n f e r e n c j i


Organizatorzy:

 

Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa
Kierownik Laboratorium Humanizm polski – dziedzictwo i współczesność
w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych UW
00-046 Warszawa, Nowy Świat 69.

Aleksandra Skarżyńska
Sekretarz Konferencji

 

Sprawozdanie: Tomasz Nastulczyk, Humanitas – długie trwanie, przewartościowania, przemiany: Warszawa, 20–21 maja 2008, "Ruch Literacki"  2008, nr 4-5, s. 563–566.                                    

 
 
Odsłon: 557456