Błąd
  • XML Parsing Error at 1:389. Error 9: Invalid character
PDF Drukuj
Laboratorium
Humanizm polski ? dziedzictwo i wspczesno
w Instytucie Bada Interdyscyplinarnych
?Artes Liberales?
Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosi
do udziau w midzynarodowej konferencji

 

HUMANITAS ? DUGIE TRWANIE, PRZEWARTOCIOWANIA, PRZEMIANY.

(ANTROPOLOGIA HUMANISTYCZNA
W KONTEKSTACH IDEOWYCH I FILOZOFICZNYCH)
w Warszawie w dniach 20?21 maja 2008 roku
w sali konferencyjnej
Instytutu Bada Interdyscyplinarnych
ul. Dobra 72
(obok Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego)


DZIE PIERWSZY, 20 MAJA


9.00 ? Otwarcie konferencji
przez Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Wojciecha Tygielskiego

 

SESJA I.
HUMANITAS RENESANSOWA. RDA I INSPIRACJE

 

9.15-11.30

Juliusz Domaski, Uniwersytet Warszawski
Paideia Platona i humanitas Cycerona. Perspektywa antropologiczna

Jerzy Axer, Uniwersytet Warszawski
Humanitas acinnikw polskich

Nullo Minissi, Universit? di Napoli
Kochanowski e Orazio. ?La traduzione non esiste?

Barbara Milewska-Wabiska, Uniwersytet Warszawski
Humanici i przyja poza grb

D y s k u s j a

SESJA II.
HUMANITAS EPOK PORENESANSOWYCH

 

12.00-15.00

Alina Nowicka-Jeowa, Uniwersytet Warszawski
Humanitas w kulturze polskiej XVI-XVII wieku. Trwanie, przewartociowania, przemiany

Marcin Cieski, Uniwersytet Wrocawski
Owieceniowa humanitas: tradycja, modernizacja, nowe wartoci

Micha Masowski, Universit de Paris-Sorbonne
Problematyka przeomu antropologicznego okresu romantyzmu

Rolf Fieguth, Universit de Fribourg en Suisse
Humanitas w ?Quidamie? Norwida

Ewa Paczoska, Uniwersytet Warszawski
Dekonstrukcje i integracje. Idea humanitas w nurtach antropologii modernizmu (1880-1918)

D y s k u s j a

SESJA III.
KONTEKSTY SPOECZNE, RELIGIJNE, POLITYCZNE.
ZBLIENIA I PRZEKROJE

 

16.00?19.00

Ewa Ihnatowicz, Uniwersytet Warszawski
Podr jako droga ku humanitas

Kwiryna Ziemba, Uniwersytet Gdaski
Humanitas obywatelska Jana Kochanowskiego

Maria Wichowa, Uniwersytet dzki
Humanitas w obszarze literatury uytkowej (na przykadzie pism o tematyce pedagogicznej i rolniczej Jana Ostroroga)

Mirosaw Lenart, Uniwersytet w Opolu
Miles Christianus. Od Skargi do Starowolskiego

Agnieszka Czechowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Humanitas-lectio-imitatio. Przypadek Wacawa Potockiego

D y s k u s j a

 

DZIE DRUGI, 21 MAJA
SESJA IV.
KONTEKSTY FILOZOFICZNE

 

9.00-13.15

Pawe Dybel, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wiek XX - czy kryzys idei humanitas?

Marina Ciccarini, Universit? Tor Vergata, Roma
Racjonalizm humanistyczny w kulturze XVII wieku:
O Janie Andrzeju Biaobockim i rodowisku socynian

Piotr Urbaski, Uniwersytet Szczeciski
Wtki neostoickie w literaturze (i kulturze) polskiej

Justyna Dbkowska-Kujko, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Justus Lipsjusz i pocztki europejskiego stoicyzmu w zwierciadle prozy polskie

Marta Kacprzak, Uniwersytet Warszawski
Polska kultura dawna wobec humanitas Erazma. Zarys problematyki

Marta Wojtkowska-Maksymik, Uniwersytet Warszawski
Renesansowa koncepcja godnoci ludzkiej i jej trwanie w kulturze polskiej

Maciej Eder, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Inspiracje (neo)platoskie w literaturze polskiej ? prolegomena

Urszula Kowalczuk, Uniwersytet Warszawski
Refleksje epikurejskie w pimiennictwie pozytywistw

D y s k u s j a

SESJA V.
HUMANITAS POLSKA W OCZACH EUROPY

 

14.30-15.45 ? Epoki dawne

Aleksander W. Lipatow, Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa,
Recepcja kultury i literatury polskiej w Europie Wschodniej. Od renesansu do wczesnego romantyzmu

Marek Tomaszewski, Universit Charles de Gaulle, Lille III
Jak formowa czowieka, by sta si republikaninem? Zarys typologii bohaterw polskich w powieci francuskiej XVIII wieku

Joerg Schulte, Universitt Hamburg
Paflagoscy Henetowie. Powstanie mitu etnogenetycznego oraz jego recepcja w polskiej i niemieckiej historiografii humanistycznej od XVI do XVIII wieku

16.00-19.00 ? Wieki XIX i XX

Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholms Uniwersitet
Obraz polskiej humanitas w ?Listach z Polski? szwedzkiej tumaczki i dziennikarki Ellen Sofi Wester

Krystyna Kardyni-Pelik?nova, Uniwersytet w Brnie
?Fama? contra ?Kalliope?. Zmagania z polsk tosamoci narodow w czeskich ujciach literatury polskiej (na wybranych przykadach)

Istvn Molnr, Uniwersytet w Debreczynie
Humanitas na Wgrzech i w Europie rodkowo-Wschodniej. Obserwacje badaczy wgierskich 1970-2008

Karolina Pietras, Universit de Paris-Sorbonne
Percepcja Solidarnoci we Francji i w Niemczech

D y s k u s j a i z a k o c z e n i e k o n f e r e n c j i


Organizatorzy:

 

Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeowa
Kierownik Laboratorium Humanizm polski ? dziedzictwo i wspczesno
w Instytucie Bada Interdyscyplinarnych UW
00-046 Warszawa, Nowy wiat 69.

Aleksandra Skaryska
Sekretarz Konferencji

 

Sprawozdanie: Tomasz Nastulczyk, Humanitas ? dugie trwanie, przewartociowania, przemiany: Warszawa, 20?21 maja 2008, "Ruch Literacki" 2008, nr 4-5, s. 563?566.

 
 
Odsłon: 431286