Konkluzje PDF Drukuj

 

 

 

Wspólnoty: naród - społeczeństwo - państwo - Europa

 

Marcin Cieński, Wspólnota z Europą? Polska w europejskim kręgu wartości humanistycznych.

Maciej Eder, Obecność i funkcja w kulturze polskiej europejskich humanistycznych tekstów renesansowych i tekstów antycznych fundamentalnych dla humanizmu: wspólnota czytelników (do przełomu oświeceniowo-romantycznego)

Magdalena Wolf, Funkcja łaciny w kulturze polskiej: transmisja wartości humanistycznych a procesy integracji wspólnot (naród, społeczeństwo)

Patryk Czepanis, Łacina w kulturze polskiej i proces transmisji wartości humanistycznych w kontekście tworzenia się wspólnoty: naród, społeczeństwo

Anna Krwawicz, Idea wolności a tworzenie się wspólnoty narodowej i państwowej (do

początków XIX wieku)

Anna Kochan, Człowiek - obywatel - prawo: kwestie prawne a myśl i praktyka humanistyczna w procesach budowania polskiego społeczeństwa i narodu (do przełomu oświeceniowo-romantycznego)

Paweł Kaczyński, Od członka rodziny do obywatela: wartości życia rodzinnego a idee i praktyka humanistyczna w procesach budowania polskiego społeczeństwa i narodu (do przełomu oświeceniowo-romantycznego)

Małgorzata Łoboz, Naród i jego powinność w romantycznej wspólnocie indywidualistów wobec dziedzictwa humanistycznego.

Dorota Michułka, Tradycja humanistyczna w edukacji a tworzenie wspólnot.

Izabela Grad, Film polski jako obszar definiowania tożsamości zbiorowej w kontekście

światopoglądu humanistycznego

Wojciech Browarny, Źródła nowoczesnej wspólnoty. Światopogląd humanistyczny w literaturze polskiej lat 1956-2000

Wojciech Małecki, Tradycje i wartości humanistyczne a współczesne/nowoczesne poczucie wspólnoty (naród - społeczeństwo - państwo - Europa): spojrzenie filozofa kultury

 
 
Odsłon: 570002