Zespół badawczy PDF Drukuj

 

Mgr Małgorzata Ciunowicz
Prof. dr hab. Maciej Grochowski
Prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa
Mgr Agata Hącia
Dr hab. Aleksandra Janowska
Mgr Anna Kwiatkowska
Mgr Anna Mróz
Prof. dr hab. Barbara Otwinowska
Prof. dr hab. Anna Pajdzińska
Dr hab. Magdalena Pastuchowa

Dr hab. Radosław Pawelec - kierownik
Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina
Mgr Jagoda Rodzoch

 
 
Odsłon: 557477