Konkluzje Drukuj

 

W ramach serii "Polonika" ukazały się dotychczas następujące edycje:

 

1. Polonika ze zbiorów Zamku Skokloster. Katalog

 

2. Polska siedemnastowieczna literatura okolicznościowa ze zbiorów Zamku Skokloster

 

3. Mikołaj Mieleszko, Emblematy