Strona główna » Tematy badawcze » I. Humanizm – dzieje pojęcia » Przedmiot, zakres i cel badań
Przedmiot, zakres i cel badań PDF Drukuj

 

I. Humanizm – pojęcie i jego historyczne przemiany
(kierownik: prof. dr hab. Andrzej Borowski)

 

Temat inicjuje badania. Zostanie zrealizowany przez:

  • podsumowanie stanu badań nad humanizmem europejskim i polskim,
  • zdefiniowanie pojęcia humanizmu renesansowego,
  • wstępne prześledzenie przemian, jakim podlegało pojęcie (w oparciu o źródła leksykograficzne od XVI do XX wieku),
  • ujęcie ogólne problematyki poszczególnych epok, antycypujące badania szczegółowe,
  • wybór dzieł, które stanowią kanon humanizmu polskiego i zostaną poddane studiom historycznokulturowym, językowym i retoryczno-stylistycznym.
 
 
Odsłon: 557527