Strona główna » Tematy badawcze » IV. Humanitas i christianitas » Przedmiot, zakres i cel badań
Przedmiot, zakres i cel badań PDF Drukuj

 

IV. Humanitas a christianitas w kulturze polskiej

(kierownik: prof. dr hab. Miroslawa Hanusiewicz-Lavallee)

 

Przewiduje się przedstawienie relacji między humanizmem a chrześcijaństwem w Polsce na tle trzech obszarów kulturowych najbardziej w tym zakresie zrożnicowanych, a więc Włoch, krajów reformowanych i Słowiańszczyzny. W badaniach dotyczących Polski podniesiona zostanie kwestia, na ile humanizm chrześcijański w Rzeczypospolitej czerpie ze źrodeł obcych (erazmianizmu, humanizmu ewangelickiego, humanizmu jezuickiego i ogólnie potrydenckiego), na ile zaś odnajduje własne idee i formy wyrazu, na przykład związane ze szczególnym doświadczeniem społeczno-religijnym państwa wielonarodowego.

Kategoria humanizmu chrześcijańskiego w polskiej literaturze przedmiotu jest zasadniczo niezdefiniowana i tym samym nieścisła. W badaniach angielskich czy francuskich mówi się najczęściej o humanizmie ewangelickim, przez co rozumie się spotkanie heterodoksyjnej myśli teologicznej z kulturową formacją humanistyczną. W kulturze polskiej, oczywiście, również mamy do czynienia z tym zjawiskiem, lecz dużo bardziej wyraziste wydaje się spotkanie humanizmu z postawą katolickiej ortodoksji. Jest to w pewnej mierze związane z niemal jednoczesną recepcją idei humanistycznych i idei znaczących kryzys humanizmu już po Sacco di Roma. To nadaje humanizmowi chrześcijanskiemu w Polsce pewną swoistość i odróżnia go dość znacznie od podobnych zjawisk w historii kultury innych narodów europejskich.

 
 
Odsłon: 557443