Strona główna » Publikacje » Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – przemiany (projekt tomu)
Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – przemiany (projekt tomu) PDF Drukuj
 
PROJEKT TOMU
HUMANIZM POLSKI. DŁUGIE TRWANIE – TRADYCJE – REWIZJE
(WSTĘP DO BADAŃ)

 

 

Marcin Cieński, Alina Nowicka-Jeżowa, Słowo wstępne

 

Piotr Urbański, Uniwersytet Szczeciński

   Humanizm w Polsce. Główne orientacje badawcze

 

 

CZĘŚĆ I.

HUMANISTYCZNE PROFILE EPOK

 

Mirosława Hanusiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

   Humanizm epok dawnych, czyli o ryzyku wątpienia. Pytania o formację humanistyczną w Polsce XV-XVII wieku

Marcin Cieński, Uniwersytet Wrocławski

   Humanizm i oświecenie

Marta Piwińska, Instytut Badań Literackich PAN

   Humanizm i romantycy

Grażyna Borkowska-Arciuch, Instytut Badań Literackich PAN

   Ideał „dobrego życia". Rekonesans pozytywistyczno-modernistyczny

Marie Delaperrière, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris

   Wiek XX wobec humanizmu

Marta Wyka, Uniwersytet Jagielloński

   Właściwości człowieka XX wieku a literatura. (Dyspozycje)

 

 

CZĘŚĆ II.

OBRAZ IDEI HUMANISTYCZNYCH W TEORIACH JĘZYKA

 

Barbara Otwinowska, Instytut Badań Literackich PAN

   Teorie języka - długie trwanie

Hélène Włodarczyk, Université de Paris-Sorbonne IV

   Kryzys języka w filozofii początku XX wieku i jego oddźwięk w literaturze polskiej

Anna Pajdzińska, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie

   Współczesne teorie języka. Podstawy teoretyczne i filozoficzne

Radosław Pawelec, Uniwersytet Warszawski

   Semantyka leksemów konotujących humanizm w XVI wieku. Rekonesans lingwistyczny

 

 

CZĘŚĆ III.

EGZEMPLA I ZBLIŻENIA

 

Barbara Milewska-Waźbińska, Uniwersytet Warszawski

   Humaniści i przyjaźń poza grób

Kwiryna Ziemba, Uniwersytet Gdański

   Humanitas obywatelska Jana Kochanowskiego

Miroslaw Lenart, Uniwersytet Opolski

   Miles christianus od Skargi do Starowolskiego

Maria Wichowa, Uniwersytet Łódzki

   Humanitas w obszarze literatury stosowanej. Na przykładzie pism o tematyce rolniczej Jana Ostroroga

Marina Ciccarini, Università Tor Vergata. Roma

   Racjonalizm humanistyczny w kulturze XVII w. O Janie Andreju Bialobockim i środowisku socynian

Agnieszka Czechowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

   Humanitas: lectio, imitatio. Przypadek Potockiego

Rolf Fieguth, Université de Fribourg en Suisse

   Syn Aleksandra jako projekt człowieka idealnego. Humanitas w Quidamie Norwida  

Ewa Ihnatowicz, Uniwersytet Warszawski

   Podróż jako droga do humanitas

 

CZĘŚĆ IV.

      HUMANITAS POLSKA W OCZACH INNYCH KULTUR

 

Joerg Schulte, Universität Hamburg

   Paflagonscy Henetowie. Historia jednego mitu etnogenetycznego  w historiografii humanistycznej

Wojciech Tygielski, Uniwersytet Warszawski

   Humanitas polska (wartości, postawy) w oczach Włochów XVI-XVII wieku

Marek Tomaszewski, Université Charles de Gaulle, Lille III

   Jak formować człowieka, by stał się republikaninem. Zarys typologii bohaterów polskich w powieści francuskiej XVIII wieku

Rolf Fieguth, Université de Fribourg en Suisse

   Europejskie wartości literatury polskiej XIX-XX wieku

Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholms Universitet

   Obraz polskiej humanitas w "Listach z Polski" szwedzkiej tłumaczki i dziennikarki Ellen Sofi Wester

Krystyna Kardyni-Pelikànova, Brno

   Kalliope contra Fama. Zmagania z polską tożsamością narodową w czeskich ujęciach literatury polskiej

István Molnár, Debreczyński Uniwersytet

   Humanitas na Węgrzech i w Europie Środkowo-Wschodniej. Obserwacje badaczy węgierskich 1974-2007

 

 

CZĘŚĆ V.

ŹRÓDŁA DO BADAŃ NAD HUMANIZMEM W KULTURZE POLSKIEJ

PROJEKTY EDYTORSKIE

 

Roman Mazurkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

   Inedita humanistyczne

Ewa Teodorowicz-Hellman, Uniwersytet w Sztokholmie

   Najnowsze badania nad polonikami w Szwecji

Dariusz Chemperek, Uniwersytet M. Skłodowskiej-Curie

  Edycje poloników jako źródeł literackich i kulturowych

 

 
 
Odsłon: 557506