Błąd
  • XML Parsing Error at 1:389. Error 9: Invalid character
PDF Drukuj
PROJEKT TOMU
HUMANIZM POLSKI. DUGIE TRWANIE ? TRADYCJE? REWIZJE
(WSTP DO BADA)

 

 

Marcin Cieski, Alina Nowicka-Jeowa, Sowo wstpne

 

Piotr Urbaski, Uniwersytet Szczeciski

Humanizm w Polsce. Gwne orientacje badawcze

 

 

CZʦ I.

HUMANISTYCZNE PROFILE EPOK

 

Mirosawa Hanusiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Humanizm epok dawnych, czyli o ryzyku wtpienia. Pytania o formacj humanistyczn w Polsce XV-XVII wieku

Marcin Cieski, Uniwersytet Wrocawski

Humanizm i owiecenie

Marta Piwiska, Instytut Bada Literackich PAN

Humanizm i romantycy

Grayna Borkowska-Arciuch, Instytut Bada Literackich PAN

Idea ?dobrego ycia". Rekonesans pozytywistyczno-modernistyczny

Marie Delaperri?re, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris

Wiek XX wobec humanizmu

Marta Wyka, Uniwersytet Jagielloski

Waciwoci czowieka XX wieku a literatura. (Dyspozycje)

 

 

CZʦ II.

OBRAZ IDEI HUMANISTYCZNYCH W TEORIACH JZYKA

 

Barbara Otwinowska, Instytut Bada Literackich PAN

Teorie jzyka - dugie trwanie

Hl?ne Wodarczyk, Universit de Paris-Sorbonne IV

Kryzys jzyka w filozofii pocztku XX wieku i jego oddwik w literaturze polskiej

Anna Pajdziska, Uniwersytet Marii Skodowskiej-Curie

Wspczesne teorie jzyka. Podstawy teoretyczne i filozoficzne

Radosaw Pawelec, Uniwersytet Warszawski

Semantyka leksemw konotujcych humanizm w XVI wieku. Rekonesans lingwistyczny

 

 

CZʦ III.

EGZEMPLA I ZBLIENIA

 

Barbara Milewska-Wabiska, Uniwersytet Warszawski

Humanici i przyja poza grb

Kwiryna Ziemba, Uniwersytet Gdaski

Humanitas obywatelska Jana Kochanowskiego

Miroslaw Lenart, Uniwersytet Opolski

Miles christianus od Skargi do Starowolskiego

Maria Wichowa, Uniwersytet dzki

Humanitas w obszarze literatury stosowanej. Na przykadzie pism o tematyce rolniczej JanaOstroroga

Marina Ciccarini, Universit? Tor Vergata. Roma

Racjonalizm humanistyczny w kulturze XVII w. O Janie Andreju Bialobockim i rodowisku socynian

Agnieszka Czechowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Humanitas: lectio, imitatio. Przypadek Potockiego

Rolf Fieguth, Universit de Fribourg en Suisse

Syn Aleksandra jako projekt czowieka idealnego. Humanitas w Quidamie Norwida

Ewa Ihnatowicz, Uniwersytet Warszawski

Podr jako droga do humanitas

 

CZʦ IV.

HUMANITAS POLSKA W OCZACH INNYCH KULTUR

 

Joerg Schulte, Universitt Hamburg

Paflagonscy Henetowie. Historia jednego mitu etnogenetycznego w historiografii humanistycznej

Wojciech Tygielski, Uniwersytet Warszawski

Humanitas polska (wartoci, postawy) w oczach Wochw XVI-XVII wieku

Marek Tomaszewski, Universit Charles de Gaulle, Lille III

Jak formowa czowieka, by sta si republikaninem. Zarys typologii bohaterw polskich w powieci francuskiej XVIII wieku

Rolf Fieguth, Universit de Fribourg en Suisse

Europejskie wartoci literatury polskiej XIX-XX wieku

Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholms Universitet

Obraz polskiej humanitas w "Listach z Polski" szwedzkiej tumaczki i dziennikarki Ellen SofiWester

Krystyna Kardyni-Pelik?nova, Brno

Kalliope contra Fama. Zmagania zpolsk tosamoci narodow w czeskich ujciach literatury polskiej

Istvn Molnr, Debreczyski Uniwersytet

Humanitas na Wgrzech i w Europie rodkowo-Wschodniej. Obserwacje badaczy wgierskich 1974-2007

 

 

CZʦ V.

RDA DO BADA NAD HUMANIZMEM W KULTURZE POLSKIEJ

PROJEKTY EDYTORSKIE

 

Roman Mazurkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Inedita humanistyczne

Ewa Teodorowicz-Hellman, Uniwersytet w Sztokholmie

Najnowsze badania nad polonikami w Szwecji

Dariusz Chemperek, Uniwersytet M. Skodowskiej-Curie

Edycje polonikw jako rde literackich i kulturowych

 

 
 
Odsłon: 431292