Strona główna » Projekt » Recenzje » PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM
PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM PDF Drukuj

 

 

S. Baczewski, Difficult neighbourhood, in: The Polonica in Sweden. History and Contemporary Researches, ed. E. Teodorowicz – Hellman, M. Sangren, Stockholm, [w druku].

 

P. Borek, Daniel Bratkowski – siedemnastowieczny szlachcic wołyński: „Polono-Ucrainica Studia Politologica”, Kijev 2011 [w druku].

 

D. Chemperek, „Mała“ i wielka ojczyzna Daniela Bratkowskiego. Horyzonty humanistyczne „Świata po części przejźrzanego“, [w:] Sarmackie theatrum, red. M. Walińska, Katowice 2011 [ w druku]. 

 

D. Chemperek, Poloniści w archiwach szwedzkich. Najnowsze badania nad polonikami, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. The Situation of Research on Multicultural Heritrage of Former Republic of Poland, red. K. Łopatecki, W. Walczak, t. II, Białystok 2010, s. 181–191.

 

D. Chemperek, The significance of the Polonica from Skokloster Castle for Polish culture, in: The Polonica in Sweden. History and Contemporary Researches, ed. E. Teodorowicz – Hellman, M. Sangren, Stockholm, [w druku].

 

J. Linka, Rozjímání iuxta morem Societatis v české provincii Tovaryšstva Ježíšova aneb Lanciciovo století (1636–1739), „Folia Historica Bohemica“, [w druku].

 

P. Makolągwa, Inspiracje emblematyczne w operze pasyjnej z XVII wieku Utarczka krwawie wojującego Boga, „Terminus” 2011, z. 2 [w druku].

 

A. Nowicka-Jeżowa, The Work of a Historian of 17th Century Literature and Culture Carried Out on the Polonica from Skoklostersamlingen (the Skokloster Collection), in: The Polonica in Sweden. History and Contemporary Researches, ed. E. Teodorowicz – Hellman, M. Sangren, Stockholm, [w druku].

 

A. Nowicka-Jeżowa, D. Chemperek, Polonika z Riksarkivet i Skokloster na warsztacie historyka literatury i kultury polskiej, „Miscellanea Historico-Archivistica” 2011, t. XVII, [w druku].

 

E. Teodorowicz-Hellman, Polonika w Szwecji w świetle dyskusji nad europejskim dziedzictwem kulturowym, Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. The Situation of Research on Multicultural Heritrage of Former Republic of Poland, red. K. Łopatecki, W. Walczak, t. II, Białystok 2010, s. 168–180.   

 

E. Teodorowicz-Hellman, Polonika ze zbiorów bibliotecznych Carla Gustafa Wrangla jako przedmiot najnowszych badań, „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 2, s. 207–214.

 

 
 
Odsłon: 557484