Strona główna » Projekt » Recenzje » Sprawozdania z konferencji
Sprawozdania z konferencji PDF Drukuj

 

Ukazały się następujące sprawozdania i omówienia konferencji naukowych zorganizowanych w ramach projektu: 

 

1. W. Walecki, Konferencja "Humanizm polski. Długie trwanie - tradycje - rewizje (wstęp do badań)", Warszawa, 24-25 września 2007, "Ruch Literacki" 2007, z. 6, s. 640-642.

 

2. K. Wierzbicka-Trwoga, "Humanizm polski. Długie trwanie - tradycje - rewizje (wstęp do badań)". Międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, Instytut Książki, 24-25 września 2007 r., "Barok" 2007, nr 2, s. 146-150.
 

3. T. Nastulczyk, Humanizm. Dzieje pojęcia w historii kultury polskiej i w badaniach naukowych: Warszawa, 19 maja 2008, "Ruch Literacki" 2008, z. 4-5, s. 563-566.

 

4. T. Nastulczyk, Humanitas - długie trwanie, przewartościowania, przemiany: Warszawa, 20-21 maja 2008, "Ruch Literacki"  2008, z. 4-5, s. 563-566.

 

5. T. Nastulczyk, Konferencja "Etos humanistyczny", Szczecin, 3-5 grudnia 2008, "Ruch Literacki"  2009, z. 1, s. 69-71.

 
 
Odsłon: 557523