Strona główna » Projekt » Edycje » SYNTEZY - TOM III: ETOS HUMANISTYCZNY
SYNTEZY - TOM III: ETOS HUMANISTYCZNY PDF Drukuj

 

 

Etos humanistyczny

 

redakcja naukowa tomu

Piotr Urbański

 

Warszawa 2010

Wydawnictwo Neriton

 

 

Filozofia moralna stanowiła najważniejszą, bo najbardziej powszechną, rozwijającą się w dialogu, a niekiedy w sporze z etosem Ewangelii, część myśli humanistycznej od początku renesansu aż po wiek XX. Zawarte w tytule tomu sformułowanie „etos humanistyczny" nie oznacza badania recepcji starożytnej filozofii moralnej w nauczaniu, zwłaszcza na poziomie akademickim, ale wiąże się z określonymi użyciami koncepcji i kategorii etycznych wywiedzionych ze starożytnych systemów, których obecność ma charakter bardziej kulturowy niż stricte filozoficzny. Głównym obszarem eksploracji stały się teksty literackie epok dawnych, zarówno polsko- jak i łacińskojęzyczne, oraz paraliterackie, świadczące o obecności idei wywiedzionych z antyku, a interpretowanych przez humanistów (dzięki odkryciu tekstów i nowej metodzie lektury). W tomie pomieszczono także szkice syntetyczne oświecenia, wieku XIX oraz XX, których autorzy starają się ukazać kulturę polską w tych epokach w relacji do kategorii moralnych i wartości ukształtowanych przez humanizm.

  
 
Odsłon: 564505