Strona główna » Projekt » Edycje » Syntezy - t. II: Humanizm. Historie pojęcia
Syntezy - t. II: Humanizm. Historie pojęcia PDF Drukuj

 

Humanizm. Historie pojęcia

 

 

redakcja naukowa tomu

Andrzej Borowski

 

 

Warszawa 2009

 

Wydawnictwo Neriton

 

 

Książka przedstawia „historie" pojęcia HUMANIZM, czyli rozmaite modele narracji, którymi posługuje się historia literatury polskiej i powszechnej opisująca ten właśnie paradygmat człowieczeństwa kulturowego. Opracowanie to jest dziełem badaczy literatury dawnej związanych ze środowiskiem Katedry Historii Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podstawą, na której modele te zbudowano, jest filologiczne (a nie ideologiczne) pojmowanie humanizmu jako nazwy idei odrodzenia człowieczeństwa kulturowego, inspirowanej od średniowiecza po wczesną nowożytność bezpośrednio czy pośrednio schrystianizowaną tradycją antyczną (grecko-rzymską) i realizowanej przede wszystkim za pośrednictwem tekstów artystycznych (poetyckich i retorycznych), czyli bonae litterae.

  
 
Odsłon: 564487