Strona główna » Projekt » Edycje » POLONIKA - TOM I: POLONIKA ZE ZBIORÓW SKOKLOSTER. KATALOG
POLONIKA - TOM I: POLONIKA ZE ZBIORÓW SKOKLOSTER. KATALOG PDF Drukuj

 

POLONIKA ZE ZBIORÓW ZAMKU SKOKLOSTER
KATALOG

 

Oprac. Maciej Eder

przy współpracy Elisabeth Westin Berg

Redakcja naukowa tomu

Dariusz Chemperek

Warszawa 2008

Wydawnictwo Neriton

 

Tom Polonika ze zbiorów Zamku Skokloster. Katalog, opracowany przez Macieja Edera, obejmuje nieznany zbiór polskich książek, zrabowanych w czasie potopu szwedzkiego przez wojsko generała Wrangla i przechowywanych w nienaruszonym do dziś stanie w skrzyni odkrytej w bibliotece Zamku Skokloster w Szwecji. Katalog rejestruje ponadto książki z ogólnodostępnej, choć również nieskatalogowanej pod kątem proweniencji, kolekcji Skokloster. Liczący 281 pozycji zbiór poloników zawiera aż 35 unikatów - książek nieodnotowanych w polskiej bibliografii, cennych dla badaczy książki, języka, literatury, historii XVI i XVII wieku. Wybrane unikaty ze zbiorów Skokloster zostaną wydane w następnym tomie kolekcji Polonika.

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie do lektury

            Historia zbioru poloników w Skokloster

            Stan opracowania zbioru starodruków

            Charakter zbioru

            Unikaty

            Proweniencje

            Zasady opracowania katalogu

            Dalsze prace

            Podziękowania

Katalog poloników ze zbiorów Zamku Skokloster

Zestawienie zapisek proweniencyjnych

Zestawienie unikatów

Zestawienie sygnatur z numerami katalogu

Indeks drukarzy, nakładców i księgarzy

Indeks nazwisk

 

 
 
Odsłon: 500442