Strona główna » Projekt » Edycje » Syntezy - tom V: Humanizm polski i wspólnoty - Strona 2
Syntezy - tom V: Humanizm polski i wspólnoty - Strona 2 PDF Drukuj

 

Spis treści

 

 

Wstęp. Humanizm polski i wspólnoty (Marcin Cieński)

 

Anna Grześkowiak-Krwawicz, Idea wolności a tworzenie się wspól­noty narodowej i państwowej

 

Anna Kochan, Człowiek – obywatel – prawo. Kwestie prawne a myśl i praktyka humanistyczna w procesach budowania polskiego społeczeństwa i narodu (do przełomu oświeceniowo-romantycznego)

 

Paweł Kaczyński, Od członka rodziny do obywatela: wartości życia rodzinnego a idee i praktyka humanistyczna w procesach budo­wania polskiego społeczeństwa i narodu (do przełomu oświece­niowo-romantycznego)

 

Magdalena Wolf, Funkcja łaciny w kulturze polskiej: transmi­sja wartości humanistycznych a procesy integracji wspólnot (naród, społeczeństwo) w poezji politycznej pierwszej połowy XVI wieku

 

Maciej Eder, Obecność i funkcja w kulturze polskiej europejskich humanistycznych tekstów renesansowych i tekstów antycznych fundamentalnych dla humanizmu: wspólnota czytelników (do przełomu oświeceniowo-romantycznego)

 

Katarzyna Meller, Wielowyznaniowość jako czynnik wspólnototwór­czy w Polsce XVI wieku

 

Dariusz Chemperek, Idee humanistyczne polskich wspólnot prote­stanckich w okresie konfesjonalizacji. Perspektywa europejska i „małej gromadki”

 

Marcin Cieński, Polska w europejskim kręgu wartości humanistycz­nych. Przełom oświeceniowo-romantyczny i kwestia wspólnoty z Europą

 

Małgorzata Łoboz, Naród i jego powinność w europejskiej wspólnocie indywidualistów wobec dziedzictwa humanistycznego

 

Justyna Bajda, Myśli o narodzie i społeczeństwie polskim w drugiej połowie XIX wieku wobec wartości humanistycznych

 

Dorota Michułka, Tradycja humanistyczna w edukacji a tworzenie wspólnot w drugiej połowie XIX wieku. Od historii i romantycz­nego patriotyzmu w stronę praktycyzmu i pracy

 

Wojciech Browarny, Światopogląd humanistyczny a pojęcie wspól­noty. Zarys problemu w literaturze polskiej lat 1956–2000

 

Izabela Grad, Powojenny film polski jako obszar definiowania tożsa­mości zbiorowej w kontekście światopoglądu humanistycznego

 

Dorota Michułka, Edukacja humanistyczna na początku XXI wieku a tworzenie wspólnot – polskość, europejskość, regionalizm?

 

Wojciech Małecki, „Musimy spróbować stworzyć nowego człowieka”: Humanizm, postkolonializm a kontekst polski

 

Marek Oziewicz, Nowe formy wspólnotowości a humanistyka w XXI wieku: rekonesans

  
 
Odsłon: 564487