Strona główna » Projekt » Edycje » Inedita - tom VI: Sebastian Fabian Klonowic, Hebdomas - Strona 2
Inedita - tom VI: Sebastian Fabian Klonowic, Hebdomas - Strona 2 PDF Drukuj

 

Spis treści

 

 

Słowo od wydawców                                

Mieczysław Mejor, Wstęp historycznoliteracki                                

Elżbieta Wojnowska, Wstęp muzykologiczny                                

 

CZĘŚĆ I TEKSTY

opracował Mieczysław Mejor

 

Hebdomas, to jest Siedm tegodniowych piosnek                   

            Na klejnot starodawny Korczak                   

            Wielebnemu i zacnemu Prełatowi Józefowi Wereszczyńskiemu              

            Super illud Psalmi 103

            Pieśń I Niedziela

            Pieśń II Poniedziałek                    

            Pieśń III Wtorek                   

            Pieśń IV Środa                   

            Pieśń V Czwartek                   

            Pieśń VI Piątek                   

            Pieśń VII Sobota                   

            Psalm Dawidów CXLVII                   

            Psalm Dawidów XC                   

            Piosnka uczyniona czasu powietrza

 

Komentarz edytorski                   

            I Wykaz znaków i skrótów przyjętych w edycji                   

            II Opis egzemplarza                   

            III Zasady wydania                    

            IV Zasady transkrypcji                   

            V Aparat krytyczny                   

Objaśnienia                   

Słownik dawnych wyrazów i form                   

 

 

CZĘŚĆ II NUTY

opracowała Elżbieta Wojnowska

 

Fotografie i transkrypcja                    

            Pieśń I Niedziela                   

            Pieśń II Poniedziałek                   

            Pieśń III Wtorek                   

            Pieśń IV Środa                   

            Pieśń V Czwartek                   

            Pieśń VI Piątek                   

            Pieśń VII Sobota                   

            Psalm Dawidów CXLVII                   

            Psalm Dawidów XC

            Piosnka uczyniona czasu powietrza

 

Komentarz edytorski                   

            I Wykaz znaków i skrótów stosowanych w edycji muzycznej                  

            II Charakterystyka notacji muzycznej                   

            III Zasady edycji muzycznej                   

                        1 Założenia edytorskie                   

                        2 Zasady transkrypcji                     

            IV Problemy edycji muzycznej                    

 

Komentarz wykonawczy i informacja o nagraniach

opracował Jacek Urbaniak

            1 Komentarz wykonawczy                   

            2 Zawartość płyty i czas trwania utworów

            3 Wykonawcy 

  
 
Odsłon: 455208