Strona główna » Projekt » Edycje » INEDITA - TOM II: Jan Gawiński, Pieśni
INEDITA - TOM II: Jan Gawiński, Pieśni PDF Drukuj
  
Jan Gawiński
  
P I E Ś N I

 

wydał i opracował

Dariusz Chemperek 

 

redakcja naukowa
Roman Mazurkiewicz

 

Warszawa 2009

Wydawnictwo Neriton

 

 

Wydane z rękopisu Pieśni Jana Gawińskiego (ok. 1622-1684) ujawniają wysokiej próby talent liryczny poety, znanego m.in. z Dworzanek i Sielanek. Zróżnicowany tematycznie zbiór liryków jest wyrazem klasycyzmu barokowego: Gawiński realizując ten paradygmat estetyczny przetwarza i modyfikuje wzorce Horacego, Jana Kochanowskiego czy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, nawiązuje też m. in. do tradycji filozoficznej Boecjusza. W Pieśniach odnajdujemy rzadko spotykane w poezji XVII wieku tematy i nastroje. Zbiór Gawińskiego wyróżnia dyskrecja uczuć, pochwała prywatności, melancholii i pejzażu kreślonego z perspektywy estety.

 

 

SPIS TREŚCI


Wstęp
Pieśni
    Księga I
    Księga II
Komentarz edytorski
    I. Wykaz znaków i skrótów stosowanych w edycji
    II. Opis źródeł
    III. Zasady transkrypcji
    IV. Aparat krytyczny
Objaśnienia
Słownik dawnych wyrazów i form
Słownik postaci i miejsc mitologicznych
Indeks incipitów

  
 
Odsłon: 459271