Strona główna » Konferencje » Konferencja podsumowująca prace badawcze w ramach projektu HUMANIZM, Warszawa, 11 V 2011
Konferencja podsumowująca prace badawcze w ramach projektu HUMANIZM, Warszawa, 11 V 2011 PDF Drukuj

 

 

 

Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”

Laboratorium „Humanizm. Dziedzictwo i współczesność”

zapraszają na konferencję naukową

podsumowującą prace badawcze w ramach projektu badawczego

 

Humanizm. Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne

w kulturze polskiej 

 

Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja w Sali Brudzińskiego Pałacu Kazimierzowskiego w godzinach 9.00–18.00.

 

 

Program konferencji

 

godz. 9.00–11.30

 

PRZEDSTAWIENIE PUBLIKACJI OPRACOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

 

Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski): Humanizm w kulturze polskiej. Po trzech latach badań

Agnieszka Kijewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Syntezy – problematyka epok dawnych

Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN): Syntezy – problematyka XIX i XX wieku

Jerzy Mańkowski (Uniwersytet Warszawski): Edycje krytyczne tekstów źródłowych do dziejów humanizmu w Polsce – „Inedita”

Mieczysław Mejor (Instytut Badań Literackich PAN): Edycje krytyczne tekstów źródłowych do dziejów humanizmu w Polsce – „Polonika”

 

DYSKUSJA

 

godz. 12.00–13.30

 

DYSKUSJA PANELOWA: HUMANIZM W EUROPIE WCZESNONOWOŻYTNEJ

 

Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski): Humanizm czy humanizmy? Wprowadzenie do dyskusji

Grantley McDonald (Katholieke Universiteit Leuven): Humanizm i muzyka

Valentina Lepri (Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze): Rola druku i wydawnictw w rozwoju humanizmu renesansowego

Małgorzata Grzegorzewska (Uniwersytet Warszawski): Humanizm w Anglii

Jörg Schulte (University College London): Polski humanizm renesansowy w kontekście europejskim

 

DYSKUSJA

Dyskusja odbędzie się w języku angielskim

 

 

godz. 15.00–18.00

 

DYSKUSJA PANELOWA

Tradycja humanistyczna w kulturach współczesnych

 

Część pierwsza:

 

Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski): Dziedzictwo humanizmu współcześnie – pytania o obecność i kreatywność

Maria Delaperrière (Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris): Humanizm współczesny jako luksus konieczny 

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee: (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Aktualność tradycji humanistycznej: perspektywa sceptycyzmu

Szymon Wróbel (Uniwersytet Warszawski): Aktualność tradycji humanistycznej w filozofii immanencji Spinozy, filozofii pokory Pascala i racjonalizmie Kartezjusza

 

Część druga

 

Rolf Fieguth (Université de Fribourg): Z problemów dziedzictwa humanistycznego w Niemczech po drugiej wojnie światowej

Ewa Teodorowicz-Hellman (Slaviska insitutionen, Stockholm), Dyskusje nad humanizmem i jego tradycją we współczesnej kulturze szwedzkiej

Michał Masłowski: (Université de Paris-Sorbonne. Paris IVi), Tradycja humanistyczna w kulturze francuskiej

Piotr Salwa (Uniwersytet Warszawski): Tradycja humanistyczna na obszarze kultury włoskiej

Ewa Łukaszyk (Uniwersytet Warszawski): Aktualność tradycji humanistycznej na Półwyspie Iberyjskim: humanista jako bohater literacki?

Jolanta Sujecka (Uniwersytet Warszawski): Funkcja tradycji humanistycznej na obszarze słowiańskojęzycznych Bałkanów w XX wieku

 

DYSKUSJA

 
 
Odsłon: 557516