Błąd
  • XML Parsing Error at 1:389. Error 9: Invalid character
PDF Drukuj

Instytut Bada Interdyscyplinarnych ?Artes Liberales?

Laboratorium ?Humanizm. Dziedzictwo i wspczesno?

zapraszaj na konferencj naukow

podsumowujc prace badawcze w ramach projektu badawczego

Humanizm. Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne

w kulturze polskiej

Konferencja odbdzie si w dniu 11 maja w Sali Brudziskiego Paacu Kazimierzowskiego w godzinach 9.00?18.00.

Program konferencji

godz. 9.00?11.30

PRZEDSTAWIENIE PUBLIKACJI OPRACOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

Alina Nowicka-Jeowa (Uniwersytet Warszawski): Humanizm w kulturze polskiej. Po trzech latach bada

Agnieszka Kijewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II): Syntezy ? problematyka epok dawnych

Grayna Borkowska (Instytut Bada Literackich PAN): Syntezy ? problematyka XIX i XX wieku

Jerzy Makowski (Uniwersytet Warszawski): Edycje krytyczne tekstw rdowych do dziejw humanizmu w Polsce ? ?Inedita?

Mieczysaw Mejor (Instytut Bada Literackich PAN): Edycje krytyczne tekstw rdowych do dziejw humanizmu w Polsce ? ?Polonika?

DYSKUSJA

godz. 12.00?13.30

DYSKUSJA PANELOWA: HUMANIZM W EUROPIE WCZESNONOWOYTNEJ

Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski): Humanizm czy humanizmy? Wprowadzenie do dyskusji

Grantley McDonald (KatholiekeUniversiteitLeuven): Humanizm i muzyka

Valentina Lepri (Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze): Rola druku i wydawnictw w rozwoju humanizmu renesansowego

Magorzata Grzegorzewska (Uniwersytet Warszawski): Humanizm w Anglii

Jrg Schulte (University College London): Polski humanizm renesansowy w kontekcie europejskim

DYSKUSJA

Dyskusja odbdzie si w jzyku angielskim

godz. 15.00?18.00

DYSKUSJA PANELOWA

Tradycja humanistyczna w kulturach wspczesnych

Cz pierwsza:

Alina Nowicka-Jeowa (Uniwersytet Warszawski): Dziedzictwo humanizmu wspczenie ? pytania o obecno i kreatywno

Maria Delaperri?re (Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris): Humanizm wspczesny jako ?luksus konieczny?

Mirosawa Hanusiewicz-Lavallee: (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II): Aktualno tradycji humanistycznej: perspektywa sceptycyzmu

Szymon Wrbel (Uniwersytet Warszawski): Aktualno tradycji humanistycznej w filozofii immanencji Spinozy, filozofii pokory Pascala i racjonalizmieKartezjusza

Cz druga

Rolf Fieguth (Universit de Fribourg): Z problemw dziedzictwa humanistycznego w Niemczech po drugiej wojnie wiatowej

Ewa Teodorowicz-Hellman (Slaviska insitutionen, Stockholm), Dyskusje nad humanizmem i jego tradycj wewspczesnejkulturze szwedzkiej

Micha Masowski: (Universit de Paris-Sorbonne. Paris IVi), Tradycja humanistyczna w kulturze francuskiej

Piotr Salwa (Uniwersytet Warszawski): Tradycja humanistyczna na obszarze kultury woskiej

Ewa ukaszyk (Uniwersytet Warszawski): Aktualno tradycji humanistycznej na Pwyspie Iberyjskim: humanista jako bohater literacki?

Jolanta Sujecka (Uniwersytet Warszawski): Funkcja tradycji humanistycznej na obszarze sowiaskojzycznych Bakanw w XX wieku

DYSKUSJA

 
 
Odsłon: 431275