Strona główna » Konferencje » Wspólnoty: naród – społeczeństwo – państwo – Europa, Wrocław, 4-5 XII 2009
Wspólnoty: naród – społeczeństwo – państwo – Europa, Wrocław, 4-5 XII 2009 PDF Drukuj
 
WSPÓLNOTY
naród - społeczeństwo - państwo - Europa 
 
Wrocław 4-5 grudnia 2009 (piątek-sobota)

 

Konferencja organizowana przez

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

w ramach projektu

 

HUMANIZM
Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej

 

 

Instytut Filologii Polskiej

Uniwersytet Wrocławski 

pl. bp. Nankiera 15

 

 

4 grudnia (piątek), godz. 11.00 sala 143

 

otwarcie konferencji

 

Dr Maciej Eder

Obecność i funkcja w kulturze polskiej europejskich humanistycznych tekstów renesansowych i tekstów antycznych fundamentalnych dla humanizmu: wspólnota czytelników (do przełomu oświeceniowo-romantycznego).

 

Dr Magdalena Wolf

Funkcja łaciny w kulturze polskiej: transmisja wartości humanistycznych a procesy integracji wspólnot (naród, społeczeństwo).

 

przerwa na kawę (12.00-12.15)

 

Mgr Patryk Czepanis

Łacina w kulturze polskiej i proces transmisji wartości humanistycznych w kontekście tworzenia się wspólnoty: naród, społeczeństwo.

 

dyskusja (ok. 12.45)

14.00 - obiad

15.30 - wznowienie obrad

 

Prof. dr hab. Anna  Krwawicz

Idea wolności a tworzenie się wspólnoty narodowej i państwowej (do początków XIX wieku).

 

Dr Anna Kochan

Człowiek - obywatel - prawo: kwestie prawne a myśl i praktyka humanistyczna w procesach budowania polskiego społeczeństwa i narodu (do przełomu oświeceniowo-romantycznego).

 

przerwa na kawę (ok. 16.30-16.45)

 

Dr Paweł Kaczyński

Od członka rodziny do obywatela: wartości życia rodzinnego a idee i praktyka humanistyczna w procesach budowania polskiego społeczeństwa i narodu (do przełomu oświeceniowo-romantycznego).

 

Dr hab. prof. UWr Marcin Cieński

Wspólnota z Europą? Polska w europejskim kręgu wartości humanistycznych. Część pierwsza.

 

dyskusja (ok. 17.45)

19.00 uroczysta kolacja

 

 

5 grudnia (sobota), godz. 9.30 sala 142

 

 

Dr hab. prof. UWr Małgorzata Łoboz

Naród i jego powinność w romantycznej wspólnocie indywidualistów wobec dziedzictwa humanistycznego.

 

Dr Dorota Michułka

Tradycja humanistyczna w edukacji a tworzenie wspólnot.

 

przerwa na kawę (10.30-10.45)

 

Dr Izabela Grad

Film polski jako obszar definiowania tożsamości zbiorowej w kontekście światopoglądu humanistycznego.

 

Dr Wojciech Browarny

Źródła nowoczesnej wspólnoty. Światopogląd humanistyczny w literaturze polskiej lat 1956-2000.

 

przerwa na kawę (11.45-12.00)

 

Dr Wojciech Małecki

Tradycje i wartości humanistyczne a współczesne/nowoczesne poczucie wspólnoty (naród - społeczeństwo - państwo - Europa): spojrzenie filozofa kultury.

 

dyskusja (ok. 12.30)
podsumowanie i zamknięcie konferencji
14.00 obiad

 

 
 
Odsłon: 557450