Strona główna » Konferencje » Humanizm wobec nauk przyrodniczych, Wrocław, 2-3 XII 2009
Humanizm wobec nauk przyrodniczych, Wrocław, 2-3 XII 2009 PDF Drukuj

 

CZŁOWIEK WOBEC NATURY
Humanizm wobec nauk przyrodniczych 

  

Konferencja naukowa organizowana

przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

w ramach projektu

 

H U M A N I Z M
Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej

  

Uniwersytet Wrocławski,  Instytut Filologii Polskiej

pl. bp. Nankiera 15, sala Nehringa

2-3 grudnia 2009

 

   
PROGRAM 

 

2 grudnia (środa) godz. 9.30

 

Otwarcie obrad

 

Prof. dr hab. Jacek Sokolski (Uniwersytet Wrocławski)

Historia naturalis - magia naturalis - philosophia naturalis w Europie

wczesnonowożytnej.

 

Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka (Uniwersytet Wrocławski)

Imputacje kulturowe w kształtowaniu się obrazu natury w myśli europejskiej od XVI do końca XIX w. Zarys zagadnienia.

 

przerwa na kawę (do 11.15)

 

Prof. dr hab. Mieczysław Mejor (Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego)

Historia naturalna w dziełach polsko-łacińskich poetów humanistycznych.

 

Dr Dariusz Dybek (Uniwersytet Wrocławski)

Przyroda egzotyczna w dziełach pisarzy staropolskich.

 

dyskusja (ok. 12.10)

 

14.00 - obiad

 

15.30 - wznowienie obrad

 

Dr Tomasz Ślęczka (Uniwersytet Wrocławski)

Przyroda w gospodarskich encyklopediach doby staropolskiej.

 

Dr Jacek Kowzan (Akademia Podlaska w Siedlcach)

Jan Jonston. Między dawną a nową historią naturalną.

 

Dr Jerzy Kroczak (Uniwersytet Wrocławski)

Wojciech Tylkowski - między historia naturalis a philosophia curiosa.

 

przerwa na kawę

 

Dr Bartosz Marcińczak

Historia naturalna w „Nowych Atenach" Benedykta Chmielowskiego.

 

Dr Paweł Kaczyński (Uniwersytet Wrocławski)

Treści przyrodnicze w „Zbiorze potrzebniejszych wiadomości" Ignacego
Krasickiego.

dyskusja (ok. 17.45)

 

19.30 uroczysta kolacja

 

 

 

3 grudnia (czwartek) godz. 10.00

 

 

Dr Anna Kochan (Uniwersytet Wrocławski)

Prawa natury i prawo naturalne w dziełach autorów staropolskich.

 

Prof. dr hab. Leon Miodoński (Uniwersytet Wrocławski)

Relacje natura - kultura w polskiej myśli naukowej i filozoficznej pierwszej połowy XIX w.

 

przerwa na kawę (do 11.15)

 

Dr Krzysztof Szlachcic (Uniwersytet Wrocławski)

Odkrycie „zanurzenia w kulturę i społeczeństwo" poznającego przyrodnika i nowe ujęcie relacji Natura - Kultura. O niektórych owocach modernistycznych odkryć z przełomu XIX i XX wieku w polskiej myśli filozoficznej.

 

Mgr Kaja Marchel (Uniwersytet Wrocławski)

Relacje natura - kultura w polskim pozytywizmie. Od scjentyzmu do spirytyzmu.

 

dyskusja (ok. 12.10)

 

14.00 - obiad

 

15.30 - wznowienie obrad

 

Mgr Joanna Żak-Bucholc (Uniwersytet Wrocławski)

Relacje natura - kultura w polskiej recepcji NEW AGE.

 

Dr Monika Bakke (Uniwersytet A. Mickiewicza)

Relacje natura - kultura w polskiej recepcji posthumanizmu.

 

Dr Maciej Adamski (Uniwersytet Wrocławski)

„Słowa i rzeczy" Michela Foucaulta i ich polska recepcja.

 

dyskusja (ok. 17.00) podsumowanie obrad  (ok. 18.00)

 

19.00 kolacja

 
 
Odsłon: 557453