TRZY KONFERENCJE I PROMOCJA – WARSZAWA, 3–6 XI 2009 Drukuj

 

 

   

Instytut Badań Interdyscyplinarnych

„Artes Liberales"

Uniwersytet Warszawski

 

Instytut Badań Literackich

Polskiej Akademii Nauk

 

Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej

Uniwersytetu Warszawskiego

 

Instytut Języka Polskiego

Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

zapraszają na konferencje z cyklu:

 

HUMANIZM. IDEE, NURTY I PARADYGMATY HUMANISTYCZNE
W KULTURZE POLSKIEJ

 

 

Warszawa

3-6 listopada 2009 r.

 

 

 

Konferencjom będzie towarzyszyć

 prezentacja pierwszych publikacji Projektu

4 listopada 2009 r., o godz. 16.00

 


 

 


Instytut Badań Literackich

Polskiej Akademii Nauk

 

HUMANIZM I FILOLOGIA

 

3-4 listopada 2009 r., Pałac Staszica, sala im. A. Mickiewicza (I p., s. 144)

 

3 listopada 2009 r. (wtorek), godz. 14.00-18.30

 

godz. 14.00-16.00

OTWARCIE KONFERENCJI

· Juliusz Domański, Humanizm a filologia

· Janusz Gruchała, W kręgu renesansowej filologii humanistycznej (erudycja humanistyczna)

· Jerzy Mańkowski, Jan Kochanowski jako filolog. Próbowanie tradycji literackiej sprzed dziesiątków stuleci

 

godz. 16.00-16.30

przerwa na kawę

 

godz. 16.30-18.30

· Joanna Krauze-Karpińska, Drukarze wieku XVI a filologia humanistyczna

· Barbara Milewska-Waźbińska, Humanitas a Latinitas. Od filologa-humanisty do łacinnika-praktyka

· Magdalena Piskała, Edukacja humanistyczna i filologiczne kompendia  w Polsce XVI i XVII wieku

DYSKUSJA

 

4 listopada 2009 r. (środa), godz. 9.00-15.30

 

godz. 9.00-11.30

· Radosław Grześkowiak, Humanitas w translacji. Staropolskie przekłady pisarzy antycznych na przełomie XVI i XVII wieku

· Tomasz Chachulski, O humanistycznej świadomości filologicznej w dobie Oświecenia - rekonesans

· Maria Prussak, Spór klasyków z romantykami w kontekście tradycji filologicznej. Problem poprawności językowej

· Grażyna Borkowska, Humanizm pozytywistów. Duch i litera

 

godz. 11.00-11.30

przerwa na kawę

 

godz.  11.30-14.00

· Mieczysław Mejor, Początki nowoczesnej filologii w Polsce (1884-1918)

· Paweł Dybel, Tradycja filologiczna a ewolucja pojęcia interpretacji w hermeneutyce XX wieku

· Adam Karpiński, Dzieło jako przedmiot filologiczny. Edytorstwo i krytyka tekstu w Polsce u progu XXI wieku. Kontynuacje i wyzwania

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE OBRAD

 

godz. 14.30-15.30

przerwa obiadowa 

 

Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej

Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

 

HUMANISTYCZNE MODELE KULTURY NOWOŻYTNEJ
WOBEC DZIEDZICTWA STAROŻYTNEGO

 

5 listopada 2009 r. (czwartek),

sala konferencyjna IBI AL (p. -1), ul. Dobra 72, godz. 9.00-18.30

 

 

godz. 9.00-11.30

OTWARCIE KONFERENCJI

· Jerzy Axer, Kultura polska w kontekście europejskim z punktu widzenia mechanizmów recepcji antyku

· Barbara Milewska-Waźbińska, Poezja polsko-łacińska: humanistyczne podstawy rodzenia się renesansowego indywidualizmu

· Anna Kapuścińska, Renesansowy model kulturowej wspólnoty Europy w oczach pisarzy polskich XVI wieku

· Marek Prejs, Humanizm potrydencki i nowy model kultury katolickiej (manieryzm czy barok?)

 

godz. 11.30-12.00

przerwa na kawę

 

godz. 12.00-15.00

· Roman Krzywy, Ideologia sarmacka wobec tradycji antycznej i renesansowego humanizmu

· Zofia Rejman, Spór „starożytników" z „nowożytnikami" i jego konsekwencje w kulturze polskiej XVII i XVIII wieku

· Jerzy Snopek, Przełom oświeceniowy i racjonalistyczna interpretacja mitologii

· Andrzej Fabianowski, Antyk romantyków polskich

DYSKUSJA

 

godz. 15.00-16.00

przerwa obiadowa

 

godz. 16.00-18.30

· Ewa Ihnatowicz, Parnasyjskość w literaturze polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku

· Tomasz Wójcik, Wiek XX wobec idei humanizmu. Świadectwa literackie

· Paweł Majewski, Kultura antyczna jako możliwy kod współczesności

· Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Humanizm w sztuce

 

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE OBRAD

 

 


 


 

Instytut Języka Polskiego

Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

SEMANTYKA LEKSEMÓW
KONOTUJĄCYCH WARTOŚCI HUMANISTYCZNE

 

6 listopada 2009 r. (piątek),

sala konferencyjna IBI AL (p. -1), ul. Dobra 72, godz. 9.00-15.00

 

 

godz. 9.00-11.30

OTWARCIE KONFERENCJI

· Radosław Pawelec, Problemy metodologiczne związane z badaniem leksemów konotujących wartości estetyczne i innych słów związanych z historią humanizmu

· Magdalena Pastuchowa,  Dobrze i źle o mądrości. Rozważania diachroniczne

· Aleksandra Janowska, Pochwała rozumu. Synonimy leksemu rozum w historii języka polskiego

· Krzysztof Waśkowski, Pojęcie niepodległości w dawnej polszczyźnie. Od myślenia jednostkowego do zbiorowego

 

DYSKUSJA

 

godz. 11.30-12.00

przerwa na kawę

 

godz. 12.00-15.00

· Kinga Knapik, W poszukiwaniu patriotyzmu (analiza semantyczna dawnego słownictwa)

· Jagoda Rodzoch, Nabożny pobożnik, pobożna nabożnisia - historia znaczeń leksemów  pobożny i nabożny

· Małgorzata Ciunovič, Kim jesteś, człowieku? - O semantyce kilku leksemów z pola leksykalnego człowiek

· Anna Mróz, Meandry prawa - dzieje pojęcia i semantyka leksemu

· Radosław Pawelec, Piękny i jego towarzysze w kształtowaniu humanistycznej wrażliwości estetycznej

 

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE OBRAD

 

 


 

Uprzejmie zapraszamy na prezentację pierwszych publikacji Projektu
  
HUMANIZM. IDEE, NURTY I PARADYGMATY HUMANISTYCZNE
W KULTURZE POLSKIEJ

 

4 listopada 2009 r. o godz. 16.00

w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

 

w programie:

 

Powitanie gości

 

Występ zespołów Ars Nova pod kierunkiem Jacka Urbaniaka

i Subtilior Ensemble pod kierunkiem Piotra Zawistowskiego

RENESANSOWE PIEŚNI SEBASTIANA KLONOWICA

 

Prezentacja tomów przez Profesorów:

Piotra Borka,

Danutę Künstler-Langner,

 Mirosława Lenarta,

 Mieczysława Mejora,

Ewę Paczoską

 i Barbarę Przybyszewską-Jarmińską

 

Dyskusja

 

Lampka wina w Sali Bilardowej