Strona gwna » Konferencje » Etos humanistyczny: Szczecin, 3?5 grudnia 2008
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:389. Error 9: Invalid character
Etos humanistyczny: Szczecin, 3?5 grudnia 2008 PDF Drukuj

 

Zakad Latynistyki i Tradycji Antycznej

Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa

Uniwersytetu Szczeciskiego

we wsppracy z Ksinic Pomorsk

im. Stanisawa Staszica w Szczecinie

 

zaprasza na konferencj

 

ETOS HUMANISTYCZNY

 

Szczecin 3-5 grudnia 2008

 

 

 

Konferencja zorganizowana w ramach projektu badawczego zamawianego pt. Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej (PBZ-MNiSW-03/II/2007)

 

Miejsce obrad

Ksinica Pomorska w Szczecinie, ul. Podgrna 16, sala 613 (6 pitro, wejcie subowe od ul. Podgrnej)


PROGRAM KONFERENCJI

 

3 grudnia (roda)

 

14.00-16.00

 

Otwarcie konferencji

Prowadzenie obrad: Alina Nowicka-Jeowa

 

Piotr Urbaski, Etos humanistyczny: perspektywa europejska

 

Hanna Szabelska, Odmienno etycznego dyskursu scholastycznego ihumanistycznego

 

Estera Lasociska, Recepcja etyki staroytnej i sposoby jej funkcjonowania

wliteraturze dawnej

 

16.00-16.30

Przerwa

 

16.30-18.30

Prowadzenie obrad: Adam Karpiski

 

Stanisaw Obirek, Etos humanistyczny polskich jezuitw

 

Anna Kapuciska, Vita activa - vita contemplativa. Praktycyzm i kontemplacjonizm wpolskim umanistycznym pimiennictwie teologicznym i parenetycznym

 

Jacek Kochanowski, Od dogmatu do etyki. Teologia i myl spoeczna Braci Polskich

oraz jej kontynuacje

 


4 grudnia (czwartek)

 

9.00-11.00

Prowadzenie obrad: Janusz St. Gruchaa

 

Marek Skwara, Etos humanistyczny a retoryka

 

Bartosz Awianowicz, Etos humanistyczny w mowach, akcjach oratorskich i dramacie szkolnym Rzeczpospolitej w wiekach XVI i XVII

 

Justyna Dbkowska-Kujko, Virtus, prudentia, oboedientia, officium. Splot neostoicyzmu i tacytyzmu w europejskiej myli politycznej koca XVI i XVII stulecia

 

11.00-11.30

Przerwa

 

12.00-13.30

Prowadzenie obrad: Stanisaw Obirek

 

Roman Krzywy, Etos humanistyczny w poezji polskiej XVI i XVII wieku

 

Barbara Milewska-Wabiska, Vera nobilitas. Cnoty szlacheckie w herbarzach staropolskich

 

15.00-16.30

Prowadzenie obrad: Jacek Sokolski

 

Elwira Buszewicz, Etos humanistyczny w poezji nowoaciskiej

 

Agnieszka Borysowska, Etos humanistyczny w twrczoci Alberta Inesa

 

Grzegorz Raubo, ?Libertas indifferentiae" i dylematy barokowego humanizmu

 

16.30-17.00

Przerwa

 

17.00-18.30

Prowadzenie obrad: Katarzyna Meller

 

Ewa Szczepan, Etos humanistyczny w polskim owieceniu

 

Danuta Dbrowska, Etos humanistyczny w XIX wieku

 

 

 

5 grudnia (pitek)

9.00-10.30

Prowadzenie obrad: Piotr Urbaski

 

Dariusz nieko, Proza XVI i XVII wieku wobec antropologii humanistycznej

 

Robert Cielak, Etos humanistyczny w literaturze polskiej XX wieku

 

10.30-11.00

Przerwa

 

11.00-13.00

Prowadzenie obrad: Barbara Milewska-Wabiska

 

Mirosawa Kozowska, Teatr polski XIX-XXI wieku wobec etosu humanistycznego

 

Artur Trudzik, Etos humanistyczny na amach czasopisma ?Filomata" w okresie midzywojennym

 

Dyskusja nad ksztatem syntezy

Zakoczenie konferencji

 

13.00-14.00

 

Wizyta w Muzeum Narodowym w Szczecinie

 
 
Odsłon: 431283