Strona główna » Konferencje » Etos humanistyczny: Szczecin, 3–5 grudnia 2008
Etos humanistyczny: Szczecin, 3–5 grudnia 2008 PDF Drukuj

 

Zakład Latynistyki i Tradycji Antycznej

Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa

Uniwersytetu Szczecińskiego

we współpracy z Książnicą Pomorską

im. Stanisława Staszica w Szczecinie

 

zaprasza na konferencję

 

ETOS HUMANISTYCZNY

 

Szczecin 3-5 grudnia 2008

 

 

 

Konferencja zorganizowana w ramach projektu badawczego zamawianego pt.  Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej (PBZ-MNiSW-03/II/2007)

 

Miejsce obrad

Książnica Pomorska w Szczecinie, ul. Podgórna 16, sala 613 (6 piętro, wejście służbowe od ul. Podgórnej)


 

PROGRAM KONFERENCJI

 

3 grudnia (środa)

 

14.00-16.00

 

Otwarcie konferencji

Prowadzenie obrad: Alina Nowicka-Jeżowa

 

Piotr Urbański, Etos humanistyczny: perspektywa europejska

 

Hanna Szabelska, Odmienność etycznego dyskursu scholastycznego i humanistycznego

 

Estera Lasocińska, Recepcja etyki starożytnej i  sposoby jej funkcjonowania

w literaturze dawnej

 

16.00-16.30

Przerwa

 

16.30-18.30

Prowadzenie obrad: Adam Karpiński

 

Stanisław Obirek, Etos humanistyczny polskich jezuitów

 

Anna Kapuścińska, Vita activa - vita contemplativa. Praktycyzm i kontemplacjonizm w polskim umanistycznym piśmiennictwie teologicznym i parenetycznym

 

Jacek Kochanowski, Od dogmatu do etyki. Teologia i myśl społeczna Braci Polskich

oraz jej kontynuacje

 


 

4 grudnia (czwartek)

 

9.00-11.00

Prowadzenie obrad: Janusz St. Gruchała

 

Marek Skwara, Etos humanistyczny a retoryka

 

Bartosz Awianowicz, Etos humanistyczny w mowach, akcjach oratorskich i dramacie szkolnym Rzeczpospolitej w wiekach XVI i XVII

 

Justyna Dąbkowska-Kujko, Virtus, prudentia, oboedientia, officium. Splot neostoicyzmu i tacytyzmu w europejskiej myśli politycznej końca XVI i XVII stulecia

 

11.00-11.30

Przerwa

 

12.00-13.30

Prowadzenie obrad: Stanisław Obirek

 

Roman Krzywy, Etos humanistyczny w poezji polskiej XVI i XVII wieku

 

Barbara Milewska-Waźbińska, Vera nobilitas. Cnoty szlacheckie w herbarzach staropolskich

 

15.00-16.30

Prowadzenie obrad: Jacek Sokolski

 

Elwira Buszewicz, Etos humanistyczny w poezji nowołacińskiej

 

Agnieszka Borysowska, Etos humanistyczny w twórczości Alberta Inesa

 

Grzegorz Raubo, „Libertas indifferentiae" i dylematy barokowego humanizmu

 

16.30-17.00

Przerwa

 

17.00-18.30

Prowadzenie obrad: Katarzyna Meller

 

Ewa Szczepan, Etos humanistyczny w polskim oświeceniu

 

Danuta Dąbrowska, Etos humanistyczny w XIX wieku

 

 

 

5 grudnia (piątek)

9.00-10.30

Prowadzenie obrad: Piotr Urbański

 

Dariusz Śnieżko, Proza XVI i XVII wieku wobec antropologii humanistycznej

 

Robert Cieślak, Etos humanistyczny w literaturze polskiej XX wieku

 

10.30-11.00

Przerwa

 

11.00-13.00

Prowadzenie obrad: Barbara Milewska-Waźbińska

 

Mirosława Kozłowska, Teatr polski XIX-XXI wieku wobec etosu humanistycznego

 

Artur Trudzik, Etos humanistyczny na łamach czasopisma „Filomata" w okresie międzywojennym

 

Dyskusja nad kształtem syntezy

Zakończenie konferencji

 

13.00-14.00

 

Wizyta w Muzeum Narodowym w Szczecinie

 
 
Odsłon: 557539