Strona główna » Aktualności » Publikacje
Publikacje PDF Drukuj

 

 

W latach 2008-2011 w ramach projektu badawczego HUMANIZM ukazały się następujące publikacje książkowe:

 

 

I. SYNTEZY

 

Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – współczesność (studia i materiały), red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Cieński przy współpr. A. Pawlak, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008–2009.

Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, red. A. Nowicka Jeżowa Cz. 1: Paradygmaty – tradycje – profile historyczne, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009–2010; Cz. 2: Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010. Humanizm Polski. Syntezy, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. 1.

Humanizm. Historie pojęcia, red. A. Borowski, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009. Humanizm Polski. Syntezy, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. 2.

Etos humanistyczny, red. P.Urbański, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010. Humanizm Polski. Syntezy, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. 3.

Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009. Humanizm Polski. Syntezy, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. 4.

Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego, red. M. Prejs, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010. Humanizm Polski. Syntezy, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. 5.

Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia, red. K. Meller, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009. Humanizm Polski. Syntezy, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. 6.

Humanizm i filologia, red. A. Karpiński, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011. Humanizm Polski. Syntezy, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. 7.

Humanizm polski i wspólnoty: naród – społeczeństwo – państwo – Europa, red. M. Cieński, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010. Humanizm Polski. Syntezy, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. 8.

Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych, red. J. Sokolski, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010. Humanizm Polski. Syntezy, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. 9.

Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku, red. A. Janowska, M. Pastuchowa, R. Pawelec, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011. Humanizm Polski. Syntezy, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. 10.

 

II. INEDITA

 

Grzegorz Czaradzki, Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej, wyd. i oprac. R. Mazurkiewicz, E. Buszewicz, red. nauk. A. Nowicka-Jeżowa, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009. Humanizm Polski. Inedita, red. R. Mazurkiewicz, t. 1.

Jan Gawiński, Pieśni, wyd, i oprac. D. Chemperek, red. nauk. R. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009. Humanizm Polski. Inedita, red. R. Mazurkiewicz, t. 2.

Andrzej Wolan, De libertate politica sive civili / O wolności rzeczypospolitej albo ślacheckiej (tłumaczenie Stanisława Dubingowicza), wyd. i oprac. M. Eder, R. Mazurkiewicz, red. nauk. W. Uruszczak, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010. Humanizm Polski. Inedita, red. R. Mazurkiewicz, t. 3.

Jakub Górski, De generibus dicendi / O rodzajach wymowy, wyd. i przeł. R. Sawa, red. A Axer, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010. Humanizm Polski. Inedita, red. R. Mazurkiewicz, t. 4.

Grzegorz z Sambora, Carmina selecta / Poezje wybrane, wyd. i przeł. E. Buszewicz, red. M. Mejor, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011. Humanizm Polski. Inedita, red. R. Mazurkiewicz, t. 5.

Sebastian Fabian Klonowic, Hebdomas to jest siedm tegodniowych piosnek, wyd. i oprac. M. Mejor, E. Wojnowska, red. R. Mazurkiewicz, B. Przybyszewska-Jarmińska, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010. Humanizm Polski. Inedita, red. R. Mazurkiewicz, t. 6.

Andrzej Wargocki, O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje, wyd. J. Sokolski, red. J. Kroczak, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011. Humanizm Polski. Inedita, red. R. Mazurkiewicz, t. 7.

 

III. POLONIKA

 

Polonika ze zbiorów zamku Skokloster. Katalog, oprac. M. Eder przy współpr. E. Westin Berg, red. D. Chemperek, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008. Humanizm Polski. Polonika, red. D. Chemperek, t. 1.

Polska siedemnastowieczna literatura okolicznościowa ze zbiorów zamku Skokloster, wyd. i oprac. S. Baczewski, red. D. Chemperek, J. S Gruchała, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009. Humanizm Polski. Polonika, red. D. Chemperek, t. 2.

Marcin Czechowic, Zwierściadłko panienek chrystyjańskich, wyd. i oprac. K. Meller, D. Chemperek, red. R. Grześkowiak, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010. Humanizm Polski. Polonika, red. D. Chemperek, t. 3.

Eliasz Pielgrzymowski, Poselstwo i krótkie spisanie rozprawy z Moskwą, wyd. i oprac. R. Krzywy, red. D. Chemperek, J. S. Gruchała, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010. Humanizm Polski. Polonika, red. D. Chemperek, t. 4.

Daniel Bratkowski, Świat po części przejźrzany, oprac. P. Borek, R. Krzywy, red. D. Chemperek, R. Grześkowiak, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011. Humanizm Polski. Polonika, red. D. Chemperek, t. 5.

Mikołaj Mieleszko, Emblematy, wyd. i oprac. R. Grześkowiak, J. Niedźwiedź, red. D. Chemeperek, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010. Humanizm Polski. Polonika, red. D. Chemperek, t. 6.

Polonika czeskie dobry renesansu, baroku i oświecenia w bibliotece premonstratensów na Stachowie (Praga). Katalog, oprac. J. Linka, red. M. Juda, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010. Humanizm Polski. Polonika, red. D. Chemperek, t. 7.

 
 
Odsłon: 557493