Pierwsze publikacje z serii HUMANIZM Drukuj

Ukazały się pierwsze publikacje książkowe przygotowane w ramach projektu badawczego

HUMANIZM. Bliższą ich prezentację zamieszczamy w dziale EDYCJE: http://www.humanizm.org.pl/projekt/edycje.html