Konferencja w Poznaniu Drukuj
Klasycyzm jako ideaƂ estetyczny i doktryna retoryczno-literacka